Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje : atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje: atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2007.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
baudžiamoji teisė; auka; kaltininkas; tarpininkavimas.
EN
criminal law; victim; offender; mediation.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tyrimo tikslas - kompleksiškai ištirti ir įvertinti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius instituto teisinį įtvirtinimą LR įstatymuose ir jo taikymo trūkumus, taip pat pateikti pasiūlymus, kaip plėtoti ir tobulinti tiriamąjį institutą. Monografiją sudaro įvadas, tyrimų apžvalga, darbo metodologija, penkios dėstomosios-tiriamosios dalys, išvados irpasiūlymai. Darbo pabaigoje pateikiamas priedas, kurio lentelės iliustruoja atliktus rengiant darbą tyrimus, jų rezultatus.Leidinys turėtų būti įdomus tiek studijuojantiems baudžiamąją teisę, tiek teisininkams, taikantiems minimą institutą, tiek kitiems, besidomintiems atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės instituto ar apskritai baudžiamosios teisės problemomis, konstitucinės jurisprudencijos taikymu baudžiamosios teisės moksle.

ENThe aim of the monograph is to provide a complex examination and evaluation of the legal consolidation of the institute of release from criminal amenability in case of reconciliation between the perpetrator and the victim in the legislation of the Republic of Lithuania and the deficiencies of its application, as well as to provide proposals with regard to development of the said institute. The monograph consists of the introduction, the overview of studies, the works methodology, five exploratory parts, conclusions and proposals. At the end of the study the annex is provided, the tables in which illustrate the examinations, executed when performing the study and their results. The publication should be of interest to those studying criminal law and lawyers, applying the said institute, as well as other persons, taking interest in the problems of the institute of release from criminal amenability, the criminal law as such and application of constitutional jurisprudence in the science of the criminal law.

ISBN:
9789955300120
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13619
Updated:
2013-04-28 17:44:35
Metrics:
Views: 103
Export: