Teisės istorija

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės istorija
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2013.
Pages:
383 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
PRATARMĖ — 1. TEISĖS ISTORIJOS STUDIJŲ OBJEKTAS IR METODOLOGIJA: 1.1. Teisinė sistema kaip teisės istorijos objektas; 1.2. Teisės tradicijų samprata ir tipologija; 1.3. Vakarų teisės tradicija; 1.4. Teisės istorijos periodizacija ir teisės tipai; 1.5. Teisės istorijos tyrimų metodai; Specialiosios teisės istorijos sąvokos; Klausimai ir uždaviniai; Literatūra savarankiškoms studijoms — 2. SENOVĖS TEISINĖS SISTEMOS: 2.1. Seniausi teisės paminklai. Senovės ir antikos teisės santykis; 2.2. Teisės ir viešosios valdžios atsiradimas gentyse. Teisinis paprotys — istoriškai pirmoji teisės normų forma. Perėjimas nuo asmeninio prie teritorinio teisės taikymo. Valstybės ir jos teisės atsiradimas; 2.3. Privatinės sutartys ir sutartinė atsakomybė. Šeimos teisė; 2.4. Viešoji norminė sutartis — istoriškai antroji teisės normų forma. Vidinės ir tarpvalstybinės norminės sutartys kaip nacionalinės viešosios ir tarptautinės viešosios teisės užuomazga. Valdovo vedybų sutartis ir personalinė unija; 2.5. Pirmieji senovės privatinės teisės institutai. Daiktinės, prievolių, paveldėjimo teisės apibūdinimas; 2.6. „Mainų teisingumas“. Senovės teisės kelias: nuo keršto papročio, taliono teisės iki kompozicijos teisės ir valstybės nustatytos baudos; 2.7. Ginčų dėl teisės sprendimo institucionalizavimas: pirmieji istoriniai teismai. Teismo precedentas — istoriškai trečioji teisės normų forma. Rungimosi procesas — istoriškai pirmasis teismo procesas; 2.8. Senovės teisės formalizmas. Idealieji ir racionalieji įrodymai. Senovės teismo proceso dramatiškumas, dinamiškumas ir vaizdingumas. Apeliacija; 2.9. Norminis teisės aktas — istoriškai ketvirtoji teisės normų forma, įstatymų leidyba Atėnuose ir Romoje. Teisės normų sisteminimas;2.10. Teisės ir religijos sąsaja. Socialinio teisingumo idėja. Šventikai — pirmieji istoriniai teisės aiškintojai ir tyrėjai. Pirmieji profesionalūs teisininkai. Doktrina — istoriškai penktoji teisės normų forma. Teisės kultas senovės Romoje; Specialiosios teisės istorijos sąvokos; Klausimai ir uždaviniai; Literatūra savarankiškoms studijoms — 3. VIDURAMŽIŲ TEISINĖS SISTEMOS: 3.1. Luomo teisinė samprata ir luominės visuomenės struktūros Formavimasis; 3.2. Lenų teisė; 3.3. Dvarų teisė; 3.4. Kanonų ir romėnų teisė — Europos ins commune; 3.5. Karalių teisė; 3.6. Pirklių ir miestų teisė; Specialiosios teisės istorijos sąvokos; Klausimai ir uždaviniai; Literatūra savarankiškoms studijoms — 4. MODERNIOSIOS TEISINĖS SISTEMOS: 4.1. Konstitucinių moderniosios teisės pradų formavimasis; 4.2. Romanų-germanų ir anglosaksų teisės tradicijų lyginamoji Apžvalga; Specialiosios teisės istorijos sąvokos; Klausimai ir uždaviniai; Literatūra savarankiškoms studijoms — Žodis besigilinantiems į teisės istoriją — Literatūros sąrašas — Autoriaus mokslo ir mokymo darbai.
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Teisinė sistema; Teisinis paprotys; Viešoji norminė sutartis; Dinastinė vedybų sutartis; Privatinė teisė; Baudžiamoji teisė; Lietuvos Statutai; Teismo precedentas; Teisinė valstybė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Respublika; Legal system; Legal custom; Public standar treaty; Dynasty wedding contract; Private law; Criminal law; Statutes of Lithuania; Case law of the Court; Legal state; Lithuanian Republic.

ISBN:
9789955301271
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68420
Updated:
2024-06-07 16:19:16
Metrics:
Views: 420
Export: