Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : diskusiniai klausimai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: diskusiniai klausimai
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2007.
Pages:
110 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Bylų priskyrimas teismams — Įrodymų sistema: Įrodymų samprata; Įrodymų sistema ikistatutiniu LDK teisės istorijos laikotarpiu; Įrodymų sistema Lietuvos Statutuose; Liudytojų parodymai, ritualinė priesaika Ir jos pagalbininkai; Kiti racionalūs ir idealūs įrodymai Lietuvos Statutuose — Žemės ginčų nagrinėjimo ypatybės: Važiuotojai kaip teismo tardytojai; Valstybiniai išvažiuojamieji teismai; Trečiųjų teismai; Kuopos teismai — Privatūs (tėvonijų) teismai LDK teismų sistemoje — Bažnytiniai teismai LDK teismų sistemoje: Pasaulietinės ir bažnytinės jurisdikcijos kolizija XIV-XVI a. Pirmojoje pusėje; Mėginimai išspręsti pasaulietinės ir Bažnyčios jurisdikcijos Koliziją įsigaliojus Antrajam Lietuvos Statutui; Pasaulietinių ir bažnytinių teismų kompetencijos Atribojimas remiantis Trečiuoju Lietuvos Statutu – Teisingumo vykdymo ydos ir mėginimai jas pašalinti XVI a. Pirmojoje pusėje: Teismo instancijos; Diečkaus ir vižo institutai; Diečkaus ir vižo institutų užuomazga; Diečkaus ir otroko institutų likimas suskilus Kijevo Rusiai; Diečkaus institutas LDK; Vižo instituto atsiradimas ir paskirtis — 1564-1566 m. teismų reforma: Žemės teismas; Pilies teismas; Pakamario teismas; Vaznio instituto įsteigimas — LDK teismų sistema po reformos — Išvados — Naudoti šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisė; Lietuvos Statutai; Žemės teismas; Pilies teismas; Privatūs teismai; Bažnytiniai teismai; Teismų pareigūnai.
EN
The law Grand Duchy of Lithuania; Statutes of Lithuania; The court of the ground; The court of the castle; Private courts; Court of churches; Court officers.
ISBN:
9955616180
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68421
Updated:
2020-04-10 06:44:43
Metrics:
Views: 18
Export: