Jaunimo situacijos tyrimas Šiaulių mieste (aktyvaus dalyvavimo jaunimo organizacijose kontekstas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo situacijos tyrimas Šiaulių mieste (aktyvaus dalyvavimo jaunimo organizacijose kontekstas)
Alternative Title:
Research of youth situation in Šiauliai city
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 69-74
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LT2004,2007 metais Lietuvoje vykdyti jaunimo padėties tyrimai atspindėjo visos šalies tam tikras problemas. Tačiau neatsižvelgta į atskirų šalies regionų specifiškumą, neatlikti duomenų analizės pjūviai, išryškinantys tam tikro miesto jaunimo padėtį. Šiuo tyrimu pristatoma Šiaulių miesto jaunimo padėties situacija. Tyrimas orientuotas į aktyvaus dalyvavimo organizacijų veikloje kontekstą. Tyrimas atskleidė, kad jaunimo dalyvavimą organizacijų veikloje sąlygoja jose propaguojamos patrauklios idėjos, veiklos formos, prieinama informacija, įdomus lyderis. Jaunimui taip pat svarbus draugų, artimųjų pritarimas dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje. Nauda, kurią įžvelgia jaunimas, nesusijusi vien su pramogomis. Jiems svarbu įgyti naujų žinių, patirties, realizuoti save, bendrauti. Ta jaunimo dalis, kuri nedalyvauja organizacijų veikloje ir nenorėtų jose dalyvauti, įvardija priežastis, susijusias su dideliu užimtumu, informacijos trūkumu bei jų interesus neatitinkančiomis idėjomis. Remiantis tyrimo duomenis, galima teigti, kad jaunimas prisiima atsakomybę už save, suvokia jaunimo organizacijų vaidmenį. Daugiausia apklaustųjų atsakė, kad jaunimu turėtų rūpintis pats jaunimas (53,4 proc.) bei jaunimo organizacijos (57,8 proc). Kita grupė atsakomybę perkėlė institucijoms: mokykloms (39,3 proc), savivaldybės jaunimo reikalų tarybai (29,9 proc).Tik nedidelė dalis apklaustųjų teigė, kad jais turėtų rūpintis tėvai (16,4 proc). Jaunimas beveik jokių lūkesčių neturi, kad jais rūpintųsi meras (16,7 proc), mero pavaduotojai (5,9 proc). Menkas vaidmuo Šiaulių mieste tenka jaunimo organizacijų "Apskritojo stalo" asociacijai. 21,1 proc. Šiaulių miesto jaunimo pasisakė, kad jaunimo turėtų rūpintis būtent ši asociacija. Jaunimas savo lūkesčių kontekstą konstruoja remdamasis asmeniniu suvokimu: turinys siejamas su aktyvaus piliečio kontekstu, kurį modeliuoja pagal savo patirtį, įgytą realioje tikrovėje. Jaunimui svarbios problemos, reikalaujančios skubaus sprendimo, susijusios su laisvalaikiu, pramogomis, kasdienybe, jaunimo organizacijomis, miesto aplinka, darbu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo politika; Situacijos tyrimas; Policy of young people; Situation research; Research of young people.

ENThe researches of youth situation in Lithuania, which reflected some problems of the whole country, were performed in 2004, 2007. In these researches sufficient attention was not paid to specificity of separate regions of the country, sections of data analysis, which could emphasize youth situation in a particular city, were not done. The present research introduces research into youth situation in Šiauliai City oriented towards the context of active participation in organizations. The research revealed that participation of young people in activities of organizations is determined by attractive ideas propagated in them, forms of activity, available information, and an interesting leader. Support of friends and relatives is also important for young people. The following aspects are important for them: to acquire new knowledge, information, experience, self-realisation, communication. The part of young people, which does not participate in activity of organizations and has no wish to participate in it, names the reasons, which are related to their considerable busyness, lack of information and ideas unconformable to their interests. According to the research data, it can be stated that young people assume responsibility for themselves and perceive the role of youth organization (57.8%).The remaining category of respondents transferred the responsibility to the following institutions: schools (39.3%), municipality board for youth's affairs (29.9%). Only a small part of respondents stated that parents have to take care of them (16.4%). The young people almost have no expectations that the mayor (16.7%) or deputy mayors (5.9%) would take care of them. The role of association of youth organizations "Apskritasis stalas" is very mean in Šiauliai City. 21.1% of young people of Šiauliai City said that namely this association should take care of youth. The young people form the context of their expectations in the light of their perception, when content is perceived through the context of an active citizen. They construct this context according to their experience acquired in real life. Youth is interested in problems that would require instant solution and are related to leisure time, entertainment, daily life, youth organizations, city surroundings, work. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20978
Updated:
2018-12-17 12:27:25
Metrics:
Views: 36    Downloads: 11
Export: