Technologinio ugdymo organizavimas Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo įstaigose : atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio ugdymo organizavimas Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo įstaigose: atvejo analizė
Alternative Title:
Organization of technological education in Šiauliai city non-formal education institutions: case study
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 3 (36), p. 25-31
Keywords:
LT
Neformalus technologinis ugdymas; Neformalus ugdymas; Neformalusis ugdymas; Organizacija; Organizavimas; Technologinis ugdymas.
EN
Nin - formal technological education; Non - formal education; Non formal education; Non-formal education; Non-formal technological education; Organization; Technological education.
Summary / Abstract:

LTNeformaliojo ugdymo pagrindinis tikslas – per kompetencijų puoselėjimą formuoti asmenį, kuris taptų aktyvus visuomenės narys, gebantis sėkmingai joje veikti. Ši veikla turėtų padėti jam tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Gerai organizuotoje veikloje vaikas turi galimybių pažinti save, savo vidinius poreikius, jausti dvasinį pasitenkinimą, įsitraukti į sėkmingą jo, kaip jauno žmogaus, socializaciją. Mokinių neformaliojo technologinio ugdymo užsiėmimų lankymo motyvai nukreipti į konkrečios veiklos rezultatus: išmokti gerai atlikti tam tikrą darbą/veiklą, atrasti (sukurti) ką nors naujo, įgyti didesnį pasitikėjimą, siekiant geresnių veiklos rezultatų. Mokytojai dažniausiai atsižvelgia į mokinių poreikius, tačiau visada lieka mokinių, kurių poreikiai nėra iki galo patenkinti. Mokytojams, organizuojantiems neformalųjį technologinį ugdymą, iškyla šių problemų: finansavimo (trūksta medžiagų, įrankių, priemonių, patalpų), mažo mokinių aktyvumo ir originalumo, tėvų abejingumo, organizuojant renginius ar parodas. [Iš leidinio]

ENThe main aim of non formal education is to raise an individual by developing various competencies so as to enable that person to become an active member of society who is capable of successful functioning within it. Moreover, this activity should help a person to meet the needs of cognition, education and self expression.In the well-organized activity a child will have an opportunity to get to know himself and his own needs, will feel emotional satisfaction, and his socialization will be successful. The motivation behind students' attendance at technological classes is directed to the results of a specific activity: to learn to perform a certain job well, to discover or create something new, and to gain greater confidence in pursuing better results. Teachers usually take into account the needs but there always are some students whose needs are not fully satisfied. When organising non formal technological education teachers face these problems; funding (lack of materials, tools and premises), low activeness and ingenuity of students and parental indifference to the organization of events and exhibitions. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41252
Updated:
2018-12-17 13:18:33
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: