Vyresniųjų paauglių emocinių būsenų per muzikos pamokas ir muzikinių interesų ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų paauglių emocinių būsenų per muzikos pamokas ir muzikinių interesų ryšys
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 141-145
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Emocijos / Emotions; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTNors emocinio prado svarba muzikos pedagogikai jau buvo tyrinėta kai kuriais aspektais, tačiau emocinių būsenų, patiriamų per muzikos pamokas, įtaka muzikiniams interesams nėra pakankamai įvertinta ir ištirta. Ugdant mokinių kūrybinę meninę raišką bei įtraukiant juos į kultūrinį visuomenės gyvenimą svarbu naujai įvertinti muzikinių žinių perteikimo būdus, skatinančius ugdymo procese teigiamas emocines būsenas. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame siekta nustatyti ryšį tarp vyresniųjų paauglių emocinių būsenų muzikos pamokoje ir jų muzikinių interesų. Apklausoje dalyvavo 126 Vilniaus bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos ir gimnazijos dešimtos klasės mokiniai. Atlikta gautų rezultatų analizė atskleidė, kad stipriausiai išreikštas vyresniųjų paauglių muzikinis interesas yra pasyvus užsienio atlikėjų lengvosios muzikos įrašų klausymas. Muzikos mokyklos, klasikinės muzikos koncertai beveik nesulaukia vyresniųjų paauglių dėmesio. Viena iš priežasčių, lėmusių nepakankamai išplėtotų muzikinių interesų formavimąsi, yra per muzikos pamokas patiriamos negatyvios emocinės būsenos (nuobodulys, abejingumas). Formalūs ir blogi mokytojo ir mokinio santykiai yra viena iš priežasčių formuotis neigiamoms emocinėms būsenoms per muzikos pamokas ir yra susieti koreliaciniais ryšiais su vyresniųjų paauglių muzikiniais interesais bei su muzikos pamokų pasirinkimu 11-12 klasėse. Tyrimo rezultatų visuma rodo, kad vyresniųjų paauglių emocinės būsenos, patiriamos per muzikos pamoką, turi ryšį su jų muzikiniais interesais, o didžiąja dalimi psichologinį mikroklimatą pamokoje lemia mokytojas.Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Emocinės būsenos; Muzikiniai interesai; Vyresnieji paaugliai; Music education; Emotional states; Music interests; Elder teenagers.

ENNowadays the importance of music education for the schoolchildren' development is not questionable. Although the attention is given to new methods, new ways of conveying the knowledge, most schoolchildren are interested in popular music only. The limited number of them attend concerts, operas, ballets. The solution of this problem could be found improving the elder teenagers' emotional states in music lessons if they influence the development of teenagers' music interests. The article reveals the results of the research which was carried out in a secondary school and a gymnasium of Vilnius in the 10th forms. The target group included 126 schoolchildren. The research aim was to establish the connection between the elder teenagers' emotional states which were experienced in the music lessons and the music interests. The methods used in the research were: analysis of the literature, respondents' questionnaires, correlational analysis. The data obtained was processed according to the Programme SPSS 11.5. The conclusions of the study can be stated as follows. It turned out that the most expressed music interest was listening to foreign popular music. The concerts of the classical music, the music schools or even the music lessons do not get much elder teenagers' attention. The results of the research demonstrated that the main reason for the formation of the poor music interests was the negative emotional states such as the boredom and the indifference in music lessons. The research showed the meaningful correlation between the emotional states experienced in music lessons and the elder teenagers' music interests. The bad and formal relationship between the teacher and the elder teenager in its turn was the main reason for the formation of the negative emotional states and influenced the schoolchildrens' choice to improve their musical knowledge in the music lessons in the 11-12th forms. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8332
Updated:
2018-12-17 11:40:15
Metrics:
Views: 47    Downloads: 18
Export: