Analysis of supplementary physical education of preadolescents

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of supplementary physical education of preadolescents
Alternative Title:
Šeštų klasių mokinių papildomo fizinio ugdymo analizė
Keywords:
LT
jaunųjų paauglių papildomas fizinis ugdymas; jaunųjų paauglių poreikiai.
EN
supplementary physical education of the préadolescents'; préadolescents' needs.
Summary / Abstract:

LT[...] Papildomo fizinio ugdymo veikloje būtini šiuolaikinės visuomenės interesus atitinkantys mokinių fizinio ugdymo tikslai, įgyvendinant sveikatą stiprinančias, bei fizinį aktyvumą skatinančias programas, stengiantis pašalinti protinio darbo įtampą, ugdyti žvalų, sveiką, dvasiškai turtingą, fiziškai tobulą žmogų [...] Straipsnio tikslas - atlikti jaunųjų paauglių dalyvavimo papildomame fiziniame ugdyme analizę ir nustatyti veiksnius, lemiančius fizinės veiklos pasirinkimą. [...] Tyrime dalyvavo 108 moksleiviai, iš jų 52 mergaitės ir 56 berniukai. Buvo apklausti Klaipėdos miesto "Vyturio" vidurinės ir M. Mažvydo pagrindinės mokyklų šeštų klasių mokiniai. [...] 1. Tyrimo rezultatai parodė, kad ne visiems mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti papildomo fizinio ugdymo veikloje: penktadalis moksleivių nedalyvauja, bet norėtų dalyvauti šioje veikloje. 2. Respondentai papildomo fizinio ugdymo būrelius renkasi atsižvelgdami į savo pomėgius. Pagrindiniai veiksniai, kurie lemia papildomo fizinio ugdymo pasirinkimą, yra noras sportuoti ir stiprinti sveikatą, tikėjimas realizuoti savo gabumus, pedagogo asmenybė. 3. Nors neformaliojo švietimo dokumentuose nurodoma ir mokslininkai skatina sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių individualybei, lavinti gebėjimą rinktis ir kritiškai mąstyti nustatyta, kad 2/3 moksleivių (69,2%) per pastaruosius metus neteko išsakyti savo nuomonės papildomo ugdymo organizavimo klausimais, pedagogai nesidomėjo jų poreikiais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the supplementary physical education of the preadolescents, its goals and other tendencies regarding the alternations of the educational system. According to the documents of the non-formal education extracurricular physical activities must be available for all the pupils. It was identified that 14, 8% of the girls and 8, 3% of boys do not participate but would like to participate in the extracurricular physical activities. The main factors influencing the choice of supplementary physical education is the wish to do sports and strengthen health, hope to implement skills and positive coach's - teacher's personal characteristics. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18539
Updated:
2018-12-17 12:06:03
Metrics:
Views: 77
Export: