Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys: disertacija
Alternative Title:
Spirituality of Teenagers as Pedagogical Phenomenon
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
134 lap
Notes:
Habil. darbas (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Habil. darbo santrauka: Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003 98 p
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariami dvasingumo fenomeno teoriniai pagrindai: atskleidžiamas filosofinis–teologinis požiūris į dvasingumo ištakas bei raidą, pristatomi dvasingumo ugdymo tyrimai pasaulyje, pateikiama dvasingumo apibrėžtis ir teorinis modelis, išryškinama dvasingumo struktūra, empiriniai rodikliai bei tyrimo metodologija. Empirinio tyrimo pagrindu pateikiama plati dvasinio paauglių tapsmo panorama: požiūriai į dvasines vertybes, dvasinių vertybių išgyvenimų ypatumai, dvasinių vertybių realizavimas elgesyje. Monografijoje analizuojami veiksniai, darantys poveikį paauglių dvasingumo sklaidai. Statistiškai pagrindžiamos dvasinių vertybių internalizacijos sąsajos su paauglių pasulėžiūrinėmis nuostatomis, savijauta namuose ir mokykloje, santykiais su bendraamžiais, tėvais ir pedagogais, taip pat atskleidžiama mokyklų tipų įtaka dvasinei paauglių kaitai. Knygoje pristatomos dvasingumo ugdymo pedagoginės prielaidos. Tarp jų itin pabrėžiama pedagogo asmenybės branda, kuri siejama su ugdytojo ir ugdytinio santykių inicijavimu bei ugdymo tikslų formulavimu ir subordinacija. Atskleidžiama dvasinio ugdymo jungtis su ugdymo technologijomis. Monografija skirta mokslo darbuotojams, doktorantams, magistrantams, taip pat esamiems ir būsimiems pedagogams, socialiniams darbuotojams ir apskritai visuomenei, kurią domina dvasinių žmogaus galių plėtra.

ENThe monographic work discusses the theoretical basis of the phenomenon of spirituality. It reveals a philosophic-theological attitude towards sources of spirituality and development, presents researches on spirituality education in the world, provides the definition of spirituality and its theoretical model, by highlighting the structure of spirituality, empirical indicators, and methodology of the research. Based on empirical research, the author presents a wide panorama of the spiritual becoming of teenagers: attitudes towards spiritual values, particularities of experiencing spiritual values, realization of spiritual values in behaviour. The monographic work analyzes the factors that influence the spiritual development of teenagers. It gives statistical validation of the ties between internalization of spiritual values with the world view attitudes of teenagers, how they feel at home and at school, and their relations with peers, parents, and teachers; it also reveals the influence of types of schools on the spiritual change in teenagers. The book presents pedagogic assumptions of spiritual education. Among them special attention is given to the maturity of the pedagogue personality, which is related to an initiative in the relations of the educator and the educated, the formulation of education goals, and subordination. It reveals the connection between spiritual education and education technologies. The monographic work is dedicated to scientific staff, doctorates, masters of arts, also current and future pedagogues, social workers, and society in general; all those who are interested in developing human spiritual powers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10625
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 22
Export: