Jaunimo dvasinio ugdymo teologiniai ir sociokultūriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo dvasinio ugdymo teologiniai ir sociokultūriniai aspektai
Alternative Title:
Theological and socio-cultural aspects of youth’s spiritual education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 4 (65), p. 79-92
Keywords:
LT
Dvasingumas; Jaunimas; Ugdymas.
EN
Education; Spirituality; Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su pagrindinėmis šio laikmečio dvasingumo ugdymo teologinėmis ir sociologinėmis perspektyvomis bei problemomis. Atskleidžiami pagrindiniai dvasinio gyvenimo principai. Žmogus, ypač jaunas, antropologiniu požiūriu turi savo viduje amžinybėn besiveržiančią širdį, laimės siekį, tiesos alkį. Žmogaus gyvenimo tikslas – atsiliepti į Kūrėjo kvietimą kurti gyvenimą kartu su juo, t. y. statyti gyvenimo pagrindą ne tik ant regimosios tikrovės pamatų, bet ypač remtis neregimosios realybės vertybėmis – dvasinėmis, žmogiškosiomis, religinėmis, taip surandant gyvenimo laimę ir prasmę. Šiandien nebeužtenka vien empiriškai pažinti tiesą, šiuolaikiniam jaunuoliui reikia ir dvasinės terpės, kurioje jis galėtų sėkmingiau save realizuoti. [Iš leidinio]

ENArticle introduces the fundamental perspectives and problems of theological and sociological spirituality of this time. The paper reveals the basic principles of the spiritual life. A person, especially a young, discover within themselves to eternity invading the heart, the pursuit of happiness, truth needed. The aim of human life – to answer to the Creator’s invitation to build a life with Him, that build a life based not only on the visible reality, but especially on the invisible reality of values, on the common human and spiritual values and religious base, so finding happiness and meaning of life. Today empirical knowledge is not sufficient to know the truth, but young people today need and spiritual environment in which they can better to realize itself. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52168
Updated:
2020-09-03 18:23:25
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: