Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo
Alternative Title:
Values and education: between change and stability
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Pages:
422 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Vertybės kaip tarpdisciplininių tyrimų objektas — Vertybės filosofijos požiūriu — Sociologijos požiūris į vertybes — Vertybės psichologijos atžvilgiu — Vertybės kaip edukologijos objektas — Vertybės kaitos ir stabilumo dermės aspektu — Vertybės kaip dvasingumo raiškos pagrindas — Dvasingumo ištakų apibrėžties aktualumas — Dvasingumo sampratos problemiškumas — Dorovinės vertybės kaip išskirtinė dvasingumo išraiška — Dorovinių vertybių esmė ir funkcijos — Dorovinės vertybės ankstesnių teorijų požiūriu — Dorovinės vertybės šiuolaikinių teorijų požiūriu — Vertybių kaitos ir stabilumo tendencijos — Šiuolaikiniai vertybių tyrimai: kryptys, erdvė, raida — Vertybių internalizacija – perspektyvi tyrimų linkmė — Vertybių internalizacijos kaitos bruožai paauglystėje — Kognityvaus vertybių internalizacijos lygmens kaita — Emocinio vertybių internalizacijos lygmens kaita — Praktinio vertybių internalizacijos lygmens kaitos ypatumai — Paauglių vertybių internalizacijos pokyčiai amžiaus aspektu — Paauglių vertybių internalizacija iš neoliberalaus diskurso perspektyvos — Vertybės ir ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo — Ugdymo įtaka vertybių kaitai ir stabilumui — Ugdymo samprata – esminga ugdymo įtakos prielaida — Ugdymo kaip daugiamatės paradigmos sampratų ištakos — Žmogus kaip ugdymo pagrindas — Ugdymo ir gyvenimo ryšys — Ugdymo funkcijų specifika — Ugdymo kaip išorinio ir vidinio proceso sinergija — Ugdymas kaip bendravimas — Ugdymas kaip veikla — Ugdymas kaip saviraiška — Ugdymas kaip prasmės atradimas — Ugdymas kaip inkultūracija — Ugdymo kaip visybiško fenomeno supratimas — Visybiško požiūrio į ugdymą svarba — Visybiško ugdymo raiškos modelių paieška — Mokymas(is) kaip vertybių ugdymo veiksnys — Mokymo(si) vertybinis potencialas – reikšminga vertybių ugdymo prielaida —Veiksmingo mokymo(si) sąlygų kūrimas šiuolaikinėje mokykloje — Mokymosi prasmingumo pripažinimo aktualinimas — Mokymo(si) įtakos mokykloje ir už mokyklos ribų derinimas — Veiksmingo mokymo(si) ir lyderystės sanglaudos stiprinimas — Lyderystės įtakos mokyklos pažangai išskyrimas — Lyderio vaidmens apibrėžimas lyderystės teorijų požiūriu — Lyderystės kaip mokymosi atmainos propagavimas — Išvados — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Vertybės; Internalizacija; Ugdymas; Lyderystė; Paaugliai; Dvasingumas; Kaita.
EN
Values; Internalization; Education; Leadership; Adolescents; Change; Spirituality.
Summary / Abstract:

LTPritariant minčiai apie netolygų globalizacijos poveikį šalies, visuomenės ir asmens gyvenimui, knygoje siekiama aptarti vertybes ir ugdymą iš kaitos ir stabilumo perspektyvos. Laikomasi požiūrio, kad orientacija vien į pokyčius trukdytų įsigilinti į vertybių raidos ir ugdymo procesus, o vien į stabilumą – naujai apmąstyti vertybių ir ugdymo prioritetus ir jų prasmę. Metodologinėmis tyrimo prieigomis pasirinkus tarpdisciplininį, sisteminį ir hierarchinį principą, ryškinamos ne tik vertybių sampratos, statuso ir turinio raiškos tendencijos, apibūdinamos paauglių vertybių internalizacijos linkmės, bet ir išskleidžiamos ugdymo įtakos vertybių kaitai ir stabilumui prielaidos, tarp jų mokymą(si) traktuojant kaip perspektyvų vertybių ugdymo veiksnį.

ENIn agreement with the idea that globalisation has an uneven effect on the life of the country, its society and an individual, the book discusses values and education from the perspective of change and stability. It states that focusing only on change makes it difficult to internalise the processes of education and the development of values, however, if the focus is only on stability it becomes difficult to rethink and re-evaluate the priorities and meaning of values and education. Through the choice of interdisciplinary, systemic and hierarchical principles as the methodology of the research, the book not only defines values, the tendencies of the expression of their status and content, and describes the directions that the internalisation of the values of teenagers is taking, but also reveals the presumptions of the effect that education has on the development of values and stability, as well as providing an approach in which education is a perspective factor of the development of values.

ISBN:
9786094597626; 9786094597619 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64969
Updated:
2020-12-29 12:29:40
Metrics:
Views: 24
Export: