Jaunimo sielovados samprata ir metodai : pastoracinės perspektyvos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo sielovados samprata ir metodai: pastoracinės perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Youth ministry conception and methods: pastoral perspectives in Lithuania
In the Journal:
Soter. 2010, 34 (62), p. 55-69
Keywords:
LT
Jaunimo sielovada; Pastoracinės teologijos metodas.
EN
Jaunimo sielovada; Method of pastoral theology; Pastoracinės teologijos metodas; Youth ministry.
Summary / Abstract:

LTJaunimo sielovada Lietuvoje imta domėtis maždaug prieš penkiolika metų. Daugiausia dėmesio buvo skiriama praktikai. Tuo tarpu jaunimo sielovada teoriniu lygmeniu liko mažai tirta, nėra konkrečių studijų atskiroms jos sritims įvertinti. Kompleksinėje-pliuralistinėje visuomenėje jaunimo sielovada savo tikslų gali siekti, kai atsižvelgia į konkrečias jaunimo situacijas ir geba pasiūlyti veiklos formas, kurios padeda vis glaudžiau susieti tikėjimą ir gyvenimą. Norint gerinti jaunimo evangelizacijos, plačiąja prasme, galimybes, be kita ko, reikalingi atitinkami jaunimo pastoracijos teorijos metodai. [Iš leidinio]

ENInterest in the youth ministry emerged about fifteen years ago. Since then the significant part of attention has been given to the practical side of youth ministry. However, the theoretical level of youth ministry has been left without a detailed study; therefore, there are no specific studies of its various spheres. In the complex pluralistic society youth ministry could pursue its goals on condition that it responds to the specific situations of the young. In addition, it should be able to offer a variety of activities which could encourage greater integration of faith and life. In order to improve the possibilities of youth ministry in its broad sense, it is essential that corresponding methods of youth pastoral theory are found. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26275
Updated:
2021-01-27 16:53:56
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: