Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė
Alternative Title:
Family policy issues in Lithuania: an analysis of previous studies
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos šeimos politikos problemos remiantis Lietuvoje per šalies nepriklausomybės laikotarpį mokslininkų atliktais tyrimais ir statistine analize. Šeimos politikos problemoms nagrinėti pasirinkti trys analitiniai „laukai“, atskleidžiantys reikšmingus šeimos politikos rezultatus: moterų įsitraukimą į darbo rinką, vaikų skurdą ir lyčių lygybę. Straipsnio skyriuose analizuojama, kaip šalyje veikiančios paramos šeimai priemonės atsiliepia šiems šeimos politikos aspektams, su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama siekiant šeimos politikos tikslų. Daroma išvada, kad valstybė įgyvendinti pagrindinius šeimos politikos tikslus gali tik užtikrindama tvarią ir stabilią šeimos politiką, orientuotą į savarankiškai šeimai funkcionuoti būtinų sąlygų kūrimą. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes family policy problems in Lithuania through the prism of research carried out by county’s scientists during the period of independence, as well as through statistical analysis. Family policy issues are addressed through three selected analytical „fields“ that significantly reveal the results of family policy: women’s involvement in the labor market, child poverty and gender equality. Different sections of the article analyze how family support measures in the country affect these aspects of family policy and what main issues are confronted while achieving family policy goals. It is concluded that the state can implement the main goals of family policy only by securing a sustainable and steady family policy oriented towards the creation of conditions necessary for the independent functioning of the family. [From the publication]

DOI:
10.15388/STEPP.2018.17.11933
ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79150
Updated:
2022-01-21 12:14:58
Metrics:
Views: 84    Downloads: 21
Export: