Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2008.
Pages:
247 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Socialinė apsauga; Socialinė parama; Šeima; Užimtumas; Socialinis kapitalas; Efektyvumas; Socialinė pašalpa; Social security; Social support; Family; Employment; Social capital; Efficiency; Social benefit.
Contents:
Pratarmė — 1 Įvadas į socialinės paramos šeimai ir skurstančiųjų rėmimo analizę — 2 Socialinę paramą gaunančių seimų ekonominė padėtis XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje — 3 Socialine paramą gaunančiu šeimų ekonominė padėtis XXI amžiaus pradžioje — 4 Socialinės pašalpos gavėjai namų ūkių biudžetų tyrimų duomenimis — 5. Būsto šildymo ir vandens tiekimo išlaidų kompensacijos — 6 Socialinė parama gausioms šeimoms — 7 Socialinė parama ir vietinės valdžios socialinė politika — 8 Socialinės paramos teikiamų išmokų efektvvumo ir rezultatyvumo rodikliai — Išvados ir pasiūlymai dėl socialinės piniginės paramos tobulinimo — Literatūra.
Keywords:
LT
Efektyvumas; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė parama; Socialinė pašalpa; Socialinis kapitalas; Šeima / Family; Užimtumas / Employment.
EN
Efficiency; Social benefit; Social capital; Social security; Social support.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama tiek kategoriniu, tiek pajamų ir turto įvertinimo pagrindu teikiama socialinė parama Lietuvoje. Apsiribojama pinigine socialine parama ir išlaidų komunalinėms paslaugoms kompensacijomis, nesigilinant į socialinių paslaugų sritį. Knygoje socialinė parama ir ją gaunančių šeimų padėtis nagrinėjama naudojant Statistikos departamento atliekamų namų ūkių biudžetų tyrimų duomenų bazes. Kiti duomenys buvo surinkti autorių atliktų originalių tyrimų metu, tiriant šeimų, kurios gauna socialinės paramos pašalpas, nuomonę apie gaunamą paramą. Taip pat pateikiami ir gausių šeimų socialinės paramos tyrimo rezultatai. Tyrimai aprėpia 1999-2006 metus. [Leidėjo anotacija]

ENWhile exploring social assistance, two trends are distinguished: social assistance as a component of poverty reduction and social assistance as a means of family policy. Quite tangible part of the assistance for disadvantaged goes for families with children whereas poverty of children remains an important issue in EU member states. Working family members have to be breadwinners to other non-working members thus income per person in those households are lower comparing to families of one or two employed members without children under age 18. For that reason social assistance to disadvantaged and the assistance to families are often intertwined. In this book social assistance in Lithuania is analysed with reference to provision basis, both categorical and wealth testing. Social assistance and situation of families receiving benefits are analysed employing Lithuanian household budget survey data (carried out by the Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania). Other data were collected from the original surveys accomplished by authors. In those surveys the attitude towards social assistance benefits of its recipients were examined. In addition to this, results on social assistance for families with 3 and more children are presented in this book. Researchers cover the period from 1999 to 2006. The book provided for the reader is the attempt of authors to explore the system of social assistance and the situation, living conditions and opinions of families receiving social assistance benefits in a complex manner. It has to be mentioned that both the Lithuanian system of social assistance and the situation of receivers of social assistance benefits have experienced constant changes during last few years due to overall development of social economic processes as well as to modifications of the system of social protection.Accordingly to this, facts and results from performed researches becoming more interesting when looking to the social assistance or to the characteristics of its development from the historical perspective. This work can also be valuable for the comparative researches and evaluation of changes in the future. On the other, accomplished researches might be useful in the sense of methodology, as it has shown the strengths and the weaknesses of data sources and methods employed. These remarks have to be taken into account when performing similar tasks in the future. [From the publication]

ISBN:
9789955786054
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77362
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 84    Downloads: 38
Export: