Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė?
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2012.
Pages:
410 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — I. Gerovės valstybė – daugiamatis reiškinys — 1. Gerovės valstybės samprata, teorijos, tipologijos ir šiuolaikiniai iššūkiai globalėjančiame pasaulyje — 2. Palyginamoji gerovės modelių ir socialinio administravimo analizė ir normatyvinio socialinės politikos modelio paieškos — 3. Gerovės valstybės raida Vidurio ir Rytų Europoje: socialiniai ekonominiai pokyčiai ir pokomunistinio modelio paieškos — II. Gerovės valstybės raida Lietuvoje: praeitis ir dabartis — 1. Nepriklausomos Lietuvos valstybės socialinės apsaugos bruožai 1918–1940 metais — 2. Sovietinės socialinės apsaugos modelis, jo ištakos, plėtra ir Lietuva — 3. Lietuvos socialinės politikos ypatybės po Nepriklausomybės atkūrimo: faktai ir vertinimai (1990–2011 metai) — III. Lietuvos gerovės valstybės raida per ekspertų žinių, patirties, bei požiūrių prizmę — 1. Globalizacija, europeizacija ir gerovės valstybės raida Lietuvoje: ekspertų požiūris — 2. Ekspertų požiūris į ideologinių veiksnių įtaką Lietuvos socialinės apsaugos raidai — 3. Ekspertų Lietuvos socialinės politikos modelio samprata — Apibendrinimas. Lietuvos gerovės valstybės raida: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai — Santrauka anglų kalba — Apie autorius.
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy; Valstybė / State.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojami veiksniai, kurie daro įtaką gerovės valstybės formavimuisi ir raidai Lietuvoje, tiriamos esamos gerovės valstybės ištakas ir išryškinami jai būdingi bruožai. Lietuvos gerovės valstybės raida analizuojama kitų Europos ir pasaulio valstybių kontekste. Ypatingas dėmesys skiriamas detaliai prieš tai buvusių bei esamų socialinės apsaugos struktūrų analizei bei administracinio, mokslinio, politinio ir ekonominio elito žinių, patirties bei nuostatų socialinės politikos atžvilgiu tyrimui. Pirmą kartą gerovės valstybės raida Lietuvoje ištiriama sistemiškai (sekant pokyčius laike ir identifikuojančių priežastis) ir visapusiškai (tiriami tiek ekspertų požiūriai, tiek ir istorinių bei globalių veiksnių įtaka), atskleidžiami ją formuojantys veiksniai bei jai būdingi bruožai, ištiriamos jos ištakos.Reikšminiai žodžiai: Gerovės valstybė; Socialinė politika; Wellfare state; Social politics.

ENThe book analyses factors that affect the formation and development of a welfare state in Lithuania, investigates the sources of the current welfare state, and points out typical features. The development of a welfare state of Lithuania is analysed in the context of other European and world countries. Particular focus is shifted on the detailed analysis of the earlier and current social security structures as well as the research of knowledge, experience and attitudes of the administrative, scientific, political and economic elite with regard to social policy. The development of a welfare state in Lithuania is for the first time explored systematically (observing changes in time and identifying their causes) and comprehensively (both expert opinions and the influence of historical and global factors are investigated); the forming factors and typical features are revealed, and its beginnings are explored.

ISBN:
9786099525761
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39776
Updated:
2019-03-22 17:17:53
Metrics:
Views: 79    Downloads: 21
Export: