Mokytojo autoriteto samprata Lietuvoje (1918-1940)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo autoriteto samprata Lietuvoje (1918-1940)
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
Pages:
324 p
Notes:
Monografijos pagrindu suteiktas habilituoto socialinių mokslų daktaro laipsnis (Klaipėdos universitetas, 2002). Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Mokytojo autoritetui keliamų reikalavimų veiksniai — Ugdymo sampratos veiksnys: Tradicinės ir modernios lietuvių pedagogų teorijos; Lietuvoje plintančios užsienio pedagoginės teorijos — Kraštui reikalingo žmogaus ugdymo tikslo įgyvendinimas — Laisvos, neutralios ir konfesinės mokyklos idėjų realizavimas — Mokytojo autoriteto susidarymo sąlygos — Mokytojo pašaukimas kaip pedagoginio autoriteto sąlyga — Pedagoginė savimonė — Savęs pažinimas — Mokinio pažinimas — Pedagoginis talentas — Mokytojo autoritetas – asmenybės ugdymo priemonė — Pedagoginio statuso funkcinio ir moralinio autoriteto samprata — Mokytojo autoriteto bruožai: Mokytojo idealas – žmoniškumas; Asmenybės inteligencija ir inteligentiškumas; Didaktinis kūrybingumas; Nuolatinis tobulinimasis; Tautiškumas — Mokytojo dorybės kaip jo autoriteto raiška: Pedagoginė meilė; Teisingumas; Veiklumas — Mokytojo autoriteto vaidmuo ugdymo vyksme — Mokytojo pasaulėžiūros ir autoriteto įtaka ugdymui — Dvasinių ir fizinių savybių dermės idėja neautoritarinio ugdymo teorijose — Autoritetingas mokytojas – jaunatvės jėgų puoselėtojas — Mokytojo autoriteto samprata 1918-1940 m. nūdienos ugdymo praktikos kontekste — Autoriteto definicija, struktūra — Autoriteto ypatumai — Autoriteto raiškos formos — Autoritetingo mokytojo vaidmuo neautoritarinio pobūdžio ugdymo procese — Išvados — Literatūra — Zusammenfassung — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Autoritetas; Asmenybė; Mokytojų moralė; Mokytojo prestižas; Profesinė etika.
EN
Authoritative; Personality; Teacher morale; Teacher's prestige; Professional ethics.
ISBN:
9955456124
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71487
Updated:
2020-11-11 20:09:51
Metrics:
Views: 86
Export: