Mokytojo autoriteto problema šių dienų Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo autoriteto problema šių dienų Lietuvoje
Alternative Title:
Problem of teacher's authority in nowadays Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Autoriteto išraiška; Autoriteto raiška; Mokytojo autoritetas; Pedagoginis pašaukimas; Pedagoginis talentas; Pedagogo pašaukimas.
EN
Expression of the authority; Expression of the autority; Pedagogic calling; Pedagogical calling; Pedagogical talent; Teachers authority.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mokytojo autoriteto problema šių dienų mokykloje. Mokytojo autoritetas – tai pedagogo asmeninių ir dalykinių savybių visuma, padedanti veikti ugdymo procesą bei daryti įtaką ugdymo proceso dalyviams bei rezultatams. Remiantis mokslinės literatūros analize, atskleidžiama mokytojo autoriteto reikšmė, jo prielaidos ir padėtis šiandien. Siekiant išsiaiškinti šiuolaikinio pedagogo autoritetingumą visuomenėje, buvo ištirtas mokytojų, studentų, tėvų ir mokinių požiūris į šiuolaikinio mokytojo autoritetą. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad daugiausia yra pateikiami autoritetą lemiantys veiksniai, autoriteto raiškos bruožai, tačiau nėra siūloma, kaip reikėtų keisti vienokią ar kitokią situaciją, kaip būtų galima padaryti įtaką veiksniams, kurie lemia mokytojo autoriteto nebuvimą, arba ką reikėtų daryti, kad šiuolaikinis mokytojas turėtų autoritetą visuomenėje. Mokytojo autoritetą stipriai veikia pačių pedagogų požiūris į savo profesiją. Tik būsimų ir esamų pedagogų nuomone, mokytojas neturi autoriteto. Tėvams ir mokiniams šiuolaikinis mokytojas yra autoritetas. Kaip rodo tolesni tyrimai, tokį jų požiūrį, matyt, lemia tai, kad tiek jau dirbantys pedagogai, tiek ir šią profesiją pasirinkę studentai į pedagogo profesiją žiūri kaip į mažiausiai prestižinę. Būsimų pedagogų profesijos pasirinkimo aplinkybės verčia sunerimti dėl būsimų mokytojų autoriteto, nes nemaža dalis būsimųjų mokytojų profesiją pasirinko atsitiktinai, negalvodami apie pedagoginį pašaukimą ar meilę pedagoginiam darbui, nors tai lemia mokytojo autoritetą.

ENTeachers authority was always very important for society. Students always needed and they still need a good example from which they could learn. So, a teacher has a chance to influence the process of learning and to make influence on the participants of this process. The role of the teachers authority does not call any questions but nowadays we can hear that today a teacher has no authority. That is why we decided to get interested in teachers authority, its dependence and influence. Teachers authority is very important in educational process too, so every pedagogic should understand and know the importance of authority. In the research was tried to find out if a today teacher has his authority in the society today and what it depends on. The research and analysis methods: quantitative and qualitative questionnaires and the analysis or the results. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23636
Updated:
2013-04-28 20:20:09
Metrics:
Views: 60
Export: