Specialiojo pedagogo profesinės motyvacijos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiojo pedagogo profesinės motyvacijos veiksniai
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 2 (13), p. 139-149
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Specialusis ugdymas; Gebėjimai; Specialieji pedagogai; Motyvacija.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Specialieji pedagogai; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami bendrojo lavinimo mokykloje dirbančių specialiųjų pedagogų profesinės veiklos ypatumai, savo kompetencijos vertinimas, jų profesinio kryptingumo bruožai. Siekiama atskleisti specialiųjų pedagogų profesinės motyvacijos veiksnius. Atliekant tyrimą, remtasi nuostata, jog specialiojo ugdymo veiksmingumas priklauso ne tik nuo pedagogo profesinės kompetencijos, dalykinio pasirengimo, bet ir nuo jo profesinio kryptingumo (veiklos motyvacijos), lemiančio ugdomosios sąveikos, profesinės elgsenos kokybę. Straipsnyje nagrinėjami probleminiai klausimai: kokių profesinės veiklos problemų patiria specialieji pedagogai ir kaip jos veikia profesinę motyvaciją? Kokie svarbiausi specialiųjų pedagogų profesinės motyvacijos veiksniai? Kaip tarpusavyje susiję įvairūs veiksniai (požiūris į moksleivius, turinčius mokymosi negalių, savo darbo prasmingumo suvokimas, užimtumo ir atlyginimo santykis ir kt.)?. [Iš leidinio]

ENThe article analyses peculiarities of professional activities of specialized teachers working at general education schools, assessment of their own competence and features of their directions in profession. The purpose is to reveal professional motivation factors of specialised teachers. The study is based on the assumption that efficiency of specialised education depends not only on the teacher’s professional competence and subject knowledge but also on targeted professional work (activity motivation) determining the quality of educational interaction and professional behaviour. The article deals with problem issues: what professional activity problems are experienced by specialised teachers and how they affect their professional motivation? What are the most important professional motivation factors of specialised teachers? How are various factors (attitude to pupils having learning disabilities, comprehension of the meaningfulness of their work, ratio of workload and salary, etc.) interrelated?.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/924
Updated:
2018-12-17 11:33:09
Metrics:
Views: 70    Downloads: 20
Export: