Mokytojų saviugda miesto ir kaimo sąlygomis: atšķirties problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų saviugda miesto ir kaimo sąlygomis: atšķirties problemos
Alternative Title:
Self-education of the teachers in city's and a village's conditions: distinctive problems
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 129-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atskirtis; Kaimas; Kaimas' mokytojai; Miestas; Mokytojas; Saviugda; City; Disjuncture; Self-education; Teacher; Teachers; Village.
Keywords:
LT
Atskirtis; Kaimas' mokytojai; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pedagogai / Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Saviugda.
Summary / Abstract:

LTPedagogo pasirengimas kokybiškai veikti profesinėje srityje, jo kaip asmenybės brandumas yra svarbus tiek bendrosios visuomenės kultūros, tiek ir krikščioniškosios kultūros veiksnys. Šiame straipsnyje aptariama: teorinio mokytojų saviugdos modelio esmė, jo pagrindą sudarančios mokytojų saviugdos kryptys: formalioji (formalizuotoji) ir neformalioji. Abiejų krypčių saviugdos vyksmo kokybė priklauso ir nuo erdvės, kurioje jos realizuojamos, todėl keliama prielaida, kad kaime ir mieste dirbančių pedagogų saviugdos sąlygos ir galimybės nėra vienodos. Empirinio tyrimo duomenų analizės pagrindu straipsnyje bandoma atskleisti esmines sociokultūrinės atskirties tarp pedagogų veiklos kaime ir mieste problemas. [Iš leidinio]

ENThe pedagogue's choice to work in a good quality in the professional sphere and his maturity as a person is both important in society's culture and Christian culture. In this article it is discussed the essence of theoretical model of teacher's self-education and the trends of teachers' self-education making its basis: formal (formalized) and informal. The quality of the self-education action of both trends depends on space where they are realized therefore it is raised a premise that the self-education conditions of the pedagogues working in a village and a city are not equal. In accordance with the basis of the data analysis of empirical research it is tried to clear up the essential socio-cultural problems between pedagogues' activity in a village and a city. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35878
Updated:
2018-12-17 12:08:09
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: