Altruizmo fenomenas: konceptualieji teiginiai ir jaunimo ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Altruizmo fenomenas: konceptualieji teiginiai ir jaunimo ugdymas
Alternative Title:
Phenomenon of altruism: conceptual theses and education of youth
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 25, p. 136-166
Keywords:
LT
Altruistiškumo ugdymas; Altruizmas; Comte'as; Judaizmas; Krikščioniškoji antropologija; Teorijos.
EN
Altruism; Christian anthropology; Comte; Education of altruism; Judaism; The theoryes; Upbringing of altruism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos ryškesnės altruizmo teorijos ir jų reikšmė visuomeniniu požiūriu vertingo žmogaus ugdymui. Pristatomi Ogiusto Konto (Auguste Comte) altruizmo teorijos metmenys, altruizmo struktūra, tipologija, dichotomija ir sintezės galimybė, meilės ontologija, gyvenimo prasmės aspektas, kai kurios sociologinės įžvalgos, gairės humanistinės-socialinės žmogaus prigimties plėtotei; teistinė altruistiškumo ugdymo kryptis: artimo meilės idėjos judaizme, altruizmo pareiga Jubiliejaus ir Šabo metais, socialinė pasninko reikšmė, krikščioniškasis altruizmo matmuo Europoje, altruizmas agapės pagrindu, pašaukimo realizavimas krikščioniškojoje antropologijoje, universalus altruizmas meilėje priešams. [Iš leidinio]

ENSome stronger conceptions of altruism and their meaning for the education of socially valuable man are discussed in the article. The outline of the altruism theory of Auguste Comte, composition of altruism, typology, dichotomy and possibility of synthesis, ontology of love, dimension of life worth, some sociological insights and directions of development humanistic-social nature of man; theistic direction of altruistical education: idea of love for neighbor in the Judaism, duty of altruism in the years of Jubilee and Sabbath, social meaning of the fasting, the Christian dimension of altruism in Europe, altruism on basis of love (agape), realization of vocation in the Christian anthropology, universal altruism in love for enemies are revealed. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36513
Updated:
2020-02-01 17:18:32
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: