Visuomenės nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinį įvaizdį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinį įvaizdį
Alternative Title:
Opinion of society on pre-school teacher’s professional image
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 4 (37), p. 75-81
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Ikimokyklinis ugdymas; Profesinis įvaizdis; Visuomenės nuomonė.
EN
Pre-school education; Pre-school teachers; Preschool education; Professional Image; Public opinion.
Summary / Abstract:

LTSpartūs ekonominiai, politiniai, socialiniai įvykiai neišvengiamai turėjo įtakos tradicinių vertybių kaitai. Keitėsi ir pedagogo profesinis įvaizdis. Pedagogo profesinis įvaizdis formuojamas visuomenės, už kurį iš dalies yra atsakingi ir patys pedagogai. Remiantis teoriniais šaltiniais, ikimokyklinių įstaigų pedagogų įvaizdis visuomenėje nėra garbinga profesija. Tyrimo tikslas – ištirti visuomenės požiūrį į ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesijų. Empiriniame tyrime dalyvavo 145 (iš jų 46 vyrai ir 99 moterys) respondentai, amžiaus tarpsnis svyravo nuo 18 iki 70 metų. Tikslui realizuoti pasirinktos kiekybinio ir kokybinio tyrimo paradigmos. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad vyrauja teigiamas visuomenės požiūris į šią profesiją, pedagogo profesinį įvaizdį iš dalies lemia jų pačių elgesys. Reikšmingos įtakos pozityviam įvaizdžiui kurti turi pedagogo atsakomybė darbui, meilė vaikams, įgytos kompetencijos, profesinės bei asmeninės savybės. Neigiamą nuostatą formuoja pedagogų emocinis šaltumas, vaikų įžeidinėjimas, tėvų bei vaikų ignoravimas, netinkamai atliekamas darbas. [Iš leidinio]

ENRapid economic, political changes and social events inevitably infuence the change of priorities and traditional values. Pedagogues themselves are partly responsible for their negative image in media. The professional image of pre-school education pedagogues is the subject of the research. The aim of the research is to reveal the attitude of the prospective pre-school pedagogues towards formation of the proffesional image. The scope and basis of the research: 145 (including 46 males and 99 female) respondents, the age varied from 18 to 70 years. To achieve of the aim, the quantitative and qualitative research was applied.The results of the empirical research show that pre-school education pedagogues themselves are partly responsible for their professional image. A positive image of pedagogues is: determined by the responsibility for job, pedagogical calmness, the love to a child, education competencies, personal and professional qualities. A negative position of the professional image of pre-school education pedagogue's job was related to emotional coldness, children harassment, parents and children neglect and bad work. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42811
Updated:
2018-12-17 13:21:46
Metrics:
Views: 18    Downloads: 11
Export: