Vilniaus pasveikinimas = Gratulatio Vilnae : XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Vilniaus pasveikinimas =: Gratulatio Vilnae : XVI-XVIII amžiaus tekstų rinkinys
Editors:
  • Ulčinaitė, Eugenija, sudarymas, vertimas [com, trl]
  • Dilytė-Staškevičienė, Dalia, vertimas [trl]
  • Kazlauskas, Benediktas, vertimas [trl]
  • Katinaitė, Rita, vertimas [trl]
  • Narbutas, Sigitas, vertimas [trl]
  • Nedzinskaitė, Živilė, vertimas [trl]
  • Strockis, Mindaugas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : LLTI, 2001.
Pages:
500 p., [32] faks. lap
Series:
Senoji Lietuvos literatūra; 10
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Article in the Book:
Keywords:
LT
Lotyniškoji Lietuvos literatūra; Vilnius literatūroje; Senoji Lietuvos raštija.
EN
Lithuanian literature in latin; Vilnius in literature; Old lithuaanian literature.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta Vilniui, nutolusiam nuo mūsų per keturis šimtmečius, tačiau susijusio su mumis daugybe saitų, mitų, istorinių faktų, vardų, ženklų ir tradicijų. Žodis „gratulatio“ labai dažnas XVI–XVIII a. literatūroje bei retorikoje. Karalių, didikų, Bažnyčios hierarchų žodiniai pasveikinimai ilgainiui virto Baroko epochoje plačiai paplitusiu literatūros žanru, parateatrinių renginių dalimi, svarbia to meto literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo išraiška. Vilniaus kaip miesto ir LDK sostinės vaizdą ir statusą yra paliudiję daug istorinių šaltinių bei dokumentų. Ši knyga nėra dokumentų rinkinys. Ją sudaro grožinės literatūros tekstai, kuriuose atsispindi subjektyvūs autorių pastebėjimai bei išgyvenimai, ne visada šiandien mums suprantami ir galimi paaiškinti, tačiau kaip tik dėl to subjektyvumo vertingi ir intriguojantys. Tekstai lotynų ir lietuvių kalbomis.

ENThe book is devoted to Vilnius viewed from a distance of four hundred years but related to us by a number of links, myths, historical facts, names, signs and traditions. A word ‘gratulatio’ is very common in the literature and rhetoric of the 16th–18th centuries. Over time, verbal greetings of kings, noblemen and ecclesiastical hierarchs became a literary genre widely spread in the epoch of Baroque, a part of paratheatrical events, an important expression of the literary and cultural life of the time. The image and status of Vilnius as a city and the capital of the Grand Duchy of Lithuania has been evidenced by a number of historical sources and documents. This book is not a collection of documents. It consists of fictional texts which reflect subjective observations and experiences of authors that are not always understandable and explainable to us today, however, they are valuable and intriguing namely due to this subjectivity. The texts are provided in Latin and Lithuanian.

ISBN:
9955475005 (įr.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20415
Updated:
2019-02-07 19:54:28
Metrics:
Views: 111    Downloads: 9
Export: