Senosios lietuviškos knygos iliustracijos (1547-1864)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios lietuviškos knygos iliustracijos (1547-1864)
Alternative Title:
Iliustrations in Old Lithuanian books (1547-1864)
In the Journal:
Bibliografija. 2009, 2007, p. 53-73
Keywords:
LT
Senoji lietuviška knyga; knygos menas; iliustracijos; vinjetės; frontispisai; siužetinė iliustracija.; senoji lietuviška knyga; siužetinė ilustracija; leidyba.
EN
Old Lithuanian book; book art; illustrations; vignettes; narrative illustration.; old Lithuanian book; frontispieces; topical illustrations; publishing.
Summary / Abstract:

LTSenąja lietuviška knyga vadinami visi leidiniai lietuvių kalba, išleisti 1547-1864 metais. Šiuo laikotarpiu buvo išleistos 1565 lietuviškos knygos. Produktyviausi buvo Vilniaus bei Karaliaučiaus leidėjai. Pirmoji lietuviška knyga išėjo 1547 m. - visam šimtmečiui praėjus po spaudos išradimo. Todėl jos meninei bei poligrafinei raidai turėjo įtakos jau pažengusios europinės spaudos bei knygos meno tradicijos. Šis straipsnis skirtas tik vienam iš vidinių knygos apipavidalinimo elementų - iliustracijų meniškumui apibūdinti. Iliustracijoms priskiriamos vinjetės, frontispisai, siužetinė iliustracija. Šie knygų puošybos elementai apžvelgiami atskiruose skirsniuose. Išorinis ir vidinis senosios lietuviškos knygos apipavidalinimas amžiams bėgant kito labai nežymiai. Tų laikų knygos menas turėjo savo ypatumų, individualių bruožų. Todėl senoji knyga, būdama tautinės kultūros paminklas, gali būti diskusijų bei tyrinėjimų objektas, juolab kad šios kuklios lietuviškos knygos meno užuomazgos buvo pagrindas suklestėti šiuolaikiniam tautiniam knygos menui Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe category o f the old Lithuanian book includes all publications in the Lithuanian language from 1547-1864. During that period, 1565 Lithuanian books were published, publishing houses o f Vilnius and Königsberg being the most prolific. The first Lithuanian book appeared in 1547, one hundred years after the invention o f printing, not without the influence o f the advanced Western European tradition o f book art and typography. This paper represents an "acquaintance" with the old Lithuanian book, dealing with one particular element o f internal typography, i. e. illustrations and their subcategories: vignettes, frontispieces, topical illustrations, and analysis o f their artistic qualities. Every ornamentation type is discussed in a separate section. There had been little variation over time o f both cover typography and internal typography o f the old Lithuanian book. It has its distinctive artistic peculiarities deserving to be on object o f research and scholarly discussion. As part o f national cultural heritage, these modest beginnings o f book art laid foundations for the development o f modern book art in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1991.
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20782
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 8
Export: