Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riterio vaizdinys Motiejaus Stryjkovskio tekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riterio vaizdinys Motiejaus Stryjkovskio tekstuose
Alternative Title:
Image of a knight of the Grand Duchy of Lithuania in the texts written by Maciej Stryjkowski
Keywords:
LT
LDK; 14-16 a.; Vidurio Europa; Luomas; Bajorija; Riterystės institutas; Riterių papročiai; Karo tarnybininkai; Riterių korporacija; Motiejus Stryjkovskis; žemėvalda; Socialinė grupė
Summary / Abstract:

LTLDK riterijos problema nagrinėta jos nesusiejant arba labai siaurai susiejant su Europos vėlyvųjų viduramžių bei ankstyvųjų naujųjų laikų riterių istorija. Lietuvių istoriografijoje teoriniai riterystės problemos aspektai kol kas nėra tapę diskusijų objektu. M. Stryjkovskio kūriniuose pateikiama LDK riterio samprata leidžia sakyti, kad šiam Renesanso epochos istorikui bei poetui nebuvo svetima europietiška riterystės idėjos dvasia. Literatas "apgyvendino" šią dvasią meniškai patraukliuose, politiškai patriotiškai įtaigiuose savo tekstuose, kurie XVI a. antrojoje pusėje gerai atliepė LDK valstybingumo ir savarankiškumo gynėjų lūkesčiams. Daryti platesnius apibendrinimus ar išvadas apie riterius LDK vien tik iš pateiktosios literatūrinės M. Stryjkovskio medžiagos būtų pernelyg drąsu ir metodiškai nepagrįsta. Tačiau jo sukurtasis riterio, riterystės vaizdinys teikia galimybę, sakytume, net provokuoja pasamprotauti apie tai, koks gali būti santykis tarp autoriaus sukurtojo literatūrinio vaizdinio-fikcijos ir istorinių LDK realijų.

ENThe problem of knighthood in the Grand Duchy of Lithuania has been examined without relating it to the history of knights of the late Middle Ages and early Modern Period in Europe. In Lithuanian historiography the theoretical aspects of the problem of knighthood have not yet become a subject for discussions. The concept of a knight in the Grand Duchy of Lithuania, provided in the studies of M. Stryjkovski, allows for stating that the European knighthood spirit was not foreign to the said historian and poet of the Renaissance era. The writer “accommodated” the idea in his artistically attractive and politically and patriotically impellent texts, which, in the second half of the 16th century perfectly reflected the expectations of the advocates of statehood and self-sufficiency of the Grand Duchy of Lithuania. It would be too daring and methodically incorrect to make broader summations or conclusions on the knights in the Grand Duchy of Lithuania only from the literary materials, provided by M. Stryjkovski. However, his image of a knight and knighthood provides a possibility and even provokes to discuss the possible relations between the literary fictitious image, created by the author and the historical reality of the Grand Duchy of Lithuania.

Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17854
Updated:
2020-12-07 16:09:50
Metrics:
Views: 8
Export: