Karaliaus kūnas: barokinis valdovo įvaizdis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaus kūnas: barokinis valdovo įvaizdis
Alternative Title:
Body of king: the ruler's image in baroque
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2012, t. 65-66, p. 211-230. Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai
Keywords:
LT
Grafika; Ikonografija / Iconography; Jėzuitai / Jesuits; Tezės; Valdovai; Vladislovas Vaza.
EN
Graphic arts; Ruler of the Grand Duchy of Lithuania; Thesis; Vladislaus Vasa.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plačiau pristatomas 1640 m. Vilniaus universiteto ginamųjų tezių leidinys, dedikuotas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vladislovui Vazai (1595-1648). Knygelėje suderinti keli žanrai: ginamų aukštosios mokyklos absolvento tezių rinkinys, proginė poezija ir iliustracijos. Straipsnyje plačiau nagrinėjama panegirinė dalis, aptariant kiekvieną graviūrą, susiejant ją su spaudinyje pateiktais eiliuotais tekstais. Leidinys svarbus kaip vienas iš XVII a. pirmos pusės jėzuitų spaudinių, plačiau pristatančių valdovo ikonografiją. [Iš leidinio]

ENThe presentation reports on the publication "General philosophy" published in 1640 by Vilnius University and dedicated to Vladislaus Vasa (1595-1648), King of Poland and Grand Duke of Lithuania. The tutors and students of Vilnius academia often issued publications that were dedicated to special occasions and reflected the events taking place in the State; however, these publications were rarely illustrated. Studying Vilnius academia printers' publications, issued during the ruling of King Vladislaus Vasa (1632-1648), it is evident that the Jesuits continually followed the political climate of the State and the personal events of the royal family and their relatives, and also prepared publications noting more important events. It is evident that in the practise of these publications, the thesis dedicated to the King is quite rare compared to other publications dedicated to special events and printed in Vilnius the capital of the Grand Duchy of Lithuania. There are only a few known Vilnius University publications of a thesis dedicated to the King. Among them, the examined collection of a thesis from 1640 stands out, where two genr.es are combined: defending a thesis and panegyric. The author of the thesis is Michael Mniszek, the son of a Polish nobleman and kitchen servant for the King who arrived from Cieszyn in Silesia to study.It is assumed that this impressive work is a course of lectures on moral philosophy taught at Vilnius University which was published in the Michael Mniszek name in the form of a thesis by Lucasz Załuski. This publication reveals close cooperation between tutor and student: the problems of ethics taking up 52 pages were adapted for one of the students to acquire a degree. The thesis is comprised of two parts: the first part of practical philosophy has three chapters on Ethics, Economics and Practise, the second part of speculative philosophy has three chapters on Logic, Physics and Metaphysics. Every chapter starts with a panegyric copper etching by an unknown etcher, depicting the King and acting as an encyclopaedia of virtues embodied in the person of the King and described in verses in Latin. [From the publication]

ISBN:
9786094470684
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
  • Kalbų varžybos : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai / parengė, iš lotynų kalbos išvertė, įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. 272 p.
  • Konradas Giotkė - XVII amžiaus pirmosios pusės Vilniaus graveris / Jolita Liškevičienė. Knygotyra. 2010, t. 55, p. 54-79.
  • Lietuvos filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai / Romanas Plečkaitis. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. 734 p.
  • Mundus emblematum: XVII a : Vilniaus spaudinių iliustracijos / Jolita Liškevičienė. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. 288 p.
  • Triumfo diena : 1611 m. birželio 13 d. Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d. / parengė Eugenija Ulčinaitė ir Eugenijus Saviščevas ; [įvadinių tekstų ir komentarų autoriai Eugenija Ulčinaitė, Eugenijus Saviščevas ; vertėja iš lotynų kalbos Eugenija Ulčinaitė, vertėja į anglų kalbą Albina Strunga]. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011. 327 p.
  • Vilniaus universiteto ginamieji darbai : tezių grafika / Jolita Liškevičienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2010, t. 57, p. 43-65.
  • Vilnius XVII-XVIII a. LDK lotyniškojoje poezijoje / Živilė Nedzinskaitė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2010, t. 57, p. 7-19.
  • XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje / sudarė Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė-Bikauskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. XXVII, 502 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52462
Updated:
2018-12-17 13:31:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: