Studijų programų kokybės vertinimo koncepcija ir ją veikiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų programų kokybės vertinimo koncepcija ir ją veikiantys veiksniai
Alternative Title:
Conception of the study programme quality assessment and its main factors
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 177-189
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Studijų programa; Kokybė; Vertinimas.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas studijų kokybės vertinimo poreikis, taip pat išskiriami ir pagrindžiami studijų programų kokybės vertinimo koncepciją veikiantys veiksniai. Tai būtų: studijų programos rengimo ir/ar vertinimo modelis; studijų turinio (curriculum) teorija; nacionalinė politika; filosofinis aspektas. Straipsnyje pabrėžiama, kad studijų programų kokybės vertinimas yra nuolatinis procesas, sudėtingas tyrimas. Reziumuojama, kad studijų programos modelio pasirinkimas - tolesnė mokslinė diskusija. Teigiama, kad humanistinės idėjos skverbiasi į ugdymo turinį ir atitinkamai - į studijų kokybės vertinimo politiką. [Iš leidinio]

ENThe article substantiates the need for evaluation of quality in education, as well as distinguishes and substantiates the factors, influencing the concept of evaluation of the quality of studies programmes, which are the following: the model for preparation and/or evaluation of the studies programme; the curriculum theory; the national policies; the philosophical aspect. The article emphasizes that the evaluation of quality of studies programmes is a continuous process and a complex research, summarizes that the choice of the model for the studies programme should become the subject for a further discussion. It is stated that the humanistic ideas penetrate into the content of nurturing and thus, into the policies of evaluation of the studies’ quality.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16178
Updated:
2018-12-20 23:11:59
Metrics:
Views: 50    Downloads: 2
Export: