Studijų kokybės tobulinimas: studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės tobulinimas: studentų požiūris
Alternative Title:
Increasing quality in education: student approach
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 20 (12), p. 123-142
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Studentų požiūris; Studijų kokybė; Studijų kokybės tobulinimas; Studijų kokybės tobulinimo būdai.
EN
Education quality improvement; Higher education; Increasing quality in education; Quality in education; Quality of education; Student approach; Students' attitude; Study of quality improvement techniques; The quality of studies.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Europoje vykstančia aukštųjų mokyklų reforma ir poslinkiais gerinti studijų kokybę, straipsnyje grindžiamas poreikis diegti į studijų procesą pažangias edukacines inovacijas, skatinti studentų savarankiškumą ir aktyvių mokymosi metodų įvaldymą, parengti juos nepertraukiamai tobulinti profesinę kompetenciją. Patelkiami duomenys rodo jog studentų gyvenimo planai ir lūkesčiai neatitinka realių praktikos galimybių. Straipsnyje atskleidžiama inovacinių mokymo ir studentų žinių vertinimo modelių bei metodų diegimo į studijas eiga ir studentų požiūrio bei poreikiai juos įgyvendinti. Keliamas uždavinys vertinant dėstomo dalyko išmokimą atsižvelgti ne tiek į turimas studento žinias, kiek į sugebėjimą jas taikyti sprendžiant aktualias gyvenimo keliamas problemas. Atskleidžiami seminarų vedimo prieštaravimai tarp ekstensyvių ir aktyvių metodų, pateikiami empiriniai duomenys, rodantys studentų poreikį naudoti aktyvius metodus studijų procese. Remiantis tyrimų duomenimis daroma išvada, jog dauguma studentų teigiamai vertina aktyvius žinių kontrolės metodus. Konstatuojama, jog studentai dar nepakankamai įvaldę saviugdos metodiką Ir todėl keliamas uždavinys skatinti juos savarankiškai tobulintis. Patelkiami studentų siūlymai, kaip gerinti studijų kokybę Universitete. [Iš leidinio]

ENThe article grounds the needs for introducing progressive educational innovations into the process of studies, encourages students' independence and mastering active of studies; students should be prepared for continuous increase of professional competence. The mentioned needs are based on the higher school reform taking place in Western Europe and the positive changes that increase the quality of studies. The article presents the data that point out the irrelevance of the students' expectations, their personal plans for the future and the possibilities existing in practice. The article aims at presenting the process of implementation of innovative methods of teaching and evaluation of students' knowledge and the students' attitude and the needs of the implementing. The following objective is set: evaluation should be based on students' ability to apply their knowledge in resolving current life problems rather than the quantity of information and knowledge they have gained. The article discloses the contradictions between the extensive and active teaching methods; presents the empiric data demonstrating students' needs for implementing active methods in the process of studies. On the basis of the research data, the following conclusion is drawn: most students are mature and demand active methods of control and evaluation. It is pointed out that students have not yet sufficiently mastered self-training methods, for this reason the following objective is: to encourage their independent studying. The article presents students' proposal about improving the quality of studies at the University. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Stabilumo ir kintamumo aspektai, vertinant studijų kokybę aukštojoje mokykloje : trejų metų studentų apklausų analizė / Živilė Strelcovienė, Nijolė Borusevičienė, Zita Latonaitė, Eslanda Mockevičienė. Profesinės studijos : teorija ir praktika. 2009, Nr. 5, p. 141-148.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42993
Updated:
2018-12-17 10:56:57
Metrics:
Views: 4
Export: