Kūno kultūros mokytojo nuomonė apie ugdytinių asmenines savybes kaip pedagoginės sąveikos prielaidą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros mokytojo nuomonė apie ugdytinių asmenines savybes kaip pedagoginės sąveikos prielaidą
Alternative Title:
Physical education teacher's opinion about learners' personal qualities as a precondition of pedagogical interaction
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 109, p. 134-140
Keywords:
LT
Kūno kultūros mokytojai; Mokinių asmeninės savybės; Pedagoginė sąveika.
EN
Physical education teachers; Personal qualities of pupils; Pedagogical interaction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos X klasių mokinių asmeninės savybės, kurias kūno kultūros mokytojai įvardija kaip pedagoginės sąveikos trikdžius bei skatulius kūno kultūros pamokose. Kūno kultūros mokytojai (vyrai ir moterys) teigiamai vertina tris mokinių savybes, t. y. smalsumą, pasitikėjimą savo galiomis ir iniciatyvumą. Kūno kultūros mokytojos (moterys) išskiria tokias joms mažiau pageidaujamas mokinių savybes kaip piktumą, veidmainiavimą, kerštingumą, atsakomybės vengimą, o vyrai – silpną jų sveikatą. Kūno kultūros mokytojai kaip trikdį dėl pedagoginės sąveikos savo dalyko pamokose nurodo tokias mokinių savybes kaip abejingumą ir tingumą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the personal qualities of the tenth grade pupils which are perceived as the disturbances and the stimulus of educational interaction by physical education teachers in physical education classes. Research results have shown that all physical education teachers participating in the study (both men and women) are positive about three personal qualities of pupils: curiosity, self-confidence and initiative. According to the respondents, those qualities mentioned above help develop pedagogical interaction in physical education activities. Physical education teachers (women) distinguish the following less favorable personal qualities of pupils as anger, hypocrisy, revengefulness and avoidance of responsibility, whereas men more often indicate only one quality interfering with pedagogical interaction – poor physical health. In general, all physical education teachers agree about such pupils’ qualities as indifference and laziness as the sources of disturbances in the educational interaction. Besides, poor teaching / learning environment in physical education classes is one of the main reasons of unconstructive pedagogical interaction according to the respondents. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48246
Updated:
2018-12-17 13:34:19
Metrics:
Views: 15    Downloads: 10
Export: