Būsimųjų mokytojų fizinės saviugdos edukacinio stimuliavimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų mokytojų fizinės saviugdos edukacinio stimuliavimo galimybės
Alternative Title:
Possibilities for educational stimulation of physical selfdependence of future teachers
Keywords:
LT
Būsimųjų mokytojų fizinė saviugda, fizinio aktyvumo stimuliavimas; Mokytojas, saviugda, fizinė saviugda, stimuliavimas.
EN
Teacher, self development, physical self development, stimulation; The physical self-dependence of future teachers, stimulation of physical activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, kaip, rengiant mokytojus profesinei veiklai, modeliuoti fizinio ugdymo procesą, kad būtų ne tik lavinamos studentų fizinės galios, bet formuotųsi ir fizinė saviugda. Atlikto tyrimo tikslas - ištirti studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinio stimuliavimo galimybes. Tyrimo metu pirmųjų kursų studentėms buvo parengta savarankiškų kūno kultūros pratybų programa ir pedagoginiu eksperimentu patikrintas jos efektyvumas, formuojant studenčių fizinės saviugdos įpročius ir įgūdžius. Ugdomajame eksperimente dalyvavo 21 Vilniaus pedagoginio universiteto studentė, jis truko vienerius mokslo metus. Antrųjų mokslo metų aukštojoje mokykloje pabaigoje atliktas interviu, kuris padėjo nustatyti tyrimo dalyvių požiūrį į kūno kultūrą, savo fizinę būklę, saviugdos pokyčius tiriamuoju laikotarpiu. Tyrimo rezultatų analizė leidžia teigti, kad rengiant mokytojas profesinei veiklai, formuojant savo auklėtinių kūno kultūros vertybines orientacijas ir siekiant jų fizinės saviugdos, parengtų savarankiško fizinio rengimo programų įgyvendinimo sėkmę sąlygoja tik tokia studenčių fizinio rengimosi forma, kai pradiniame etape jų savarankiškai veiklai vadovauja dėstytojas, vėliau pamažu perimantis konsultanto vaidmenį. Pasitenkinimas kūno kultūros pratybomis yra svarbus pedagoginio proceso efektyvinimo veiksnys, todėl formuojant būsimųjų mokytojų fizinės saviugdos motyvus, tikslinga pirmiausia siekti teigiamų emocijų sužadinimo, pažintinio intereso skatinimo fizinės veikslo metu, leidžiant pasirinkti interesus, poreikius ir gebėjimus atitinkantį pratybų turinį.

ENDuring the year of 1997 and 1998 an educational experiment in Vilnius Pedagogical University was carried out. The participants were first year female students of Vilnius Pedagogical University, Departments of Pedagogies and Psychology. Programs of unsupervised physical preparation were worked out and their effectiveness in formation of female students' physical self-dependence motives and habits of self-dependent activity was tested. As showed the results obtained from the research, effective means of pedagogical impact on stimulating students for self-dependent physical exercising is rendering them methodological knowledge, formation of organizing, methodical and motion habits, as well as sense of pleasant emotions during physical activity. We established that a constant control and self-control of physical state stimulates cognitive interests. Ability to evaluate and interpret their indices according to informative and comprehensible tests contributes in formation of motives for physical qualification. Supplementary physical workouts, which content of implemented experimental programs corresponded to the students' interests and needs, made influence on their more positive attitude towards physical education, stimulated and increased regularity of the students' physical activity during the first and the second years of study. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19043
Updated:
2016-07-09 15:07:48
Metrics:
Views: 9
Export: