Papildomo fizinio aktyvumo pratybų poveikis silpno fizinio pajėgumo mergaitėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildomo fizinio aktyvumo pratybų poveikis silpno fizinio pajėgumo mergaitėms
Alternative Title:
Influence of extra-curricular physical activity on girls with poor physical fitness
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2009, Nr. 4 (75), p. 86-92
Keywords:
LT
Papildomas fizinis aktyvumas; Silpnas fizinis pajėgumas.
EN
Extra-curricular physical activity; Poor physical fitness.
Summary / Abstract:

LTĮvairiuose dokumentuose (2005-2015 metų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategijoje, Papildomo ugdymo koncepcijoje, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose), kurie reglamentuoja Lietuvos mokinių fizinį ugdymą, teigiama, kad kūno kultūros mokytojas turėtų atidžiai globoti silpnesnės sveikatos mokinius, prasčiau pasirengusius moksleivius ir išmoningai įtraukti juos į kūno kultūros pamokas bei neformalųjį ugdymą. Visgi šiuo metu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose silpno fizinio pajėgumo mokiniams skiriamas labai mažas dėmesys. Jų, kaip ir visų Lietuvos mokinių, fizinis aktyvumas yra nepakankamas, dėl to prastėja ir fizinis pajėgumas. Kyla probleminis klausimas: ar papildomo fizinio aktyvumo pratybos turės teigiamos įtakos silpno fizinio pajėgumo mergaitėms? Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip papildomo fizinio aktyvumo pratybos paveiks silpno fizinio pajėgumo mergaites. Buvo tiriamos 82 penktų ir šeštų klasių (11-12 m.) silpno fizinio pajėgumo mergaitės. Atsitiktiniu būdu jos suskirstytos į dvi grupes – eksperimentinę ir kontrolinę.Eksperimentinės grupės mergaitės du kartus per savaitę per papildomo fizinio aktyvumo pratybas (45 min) žaidė judriuosius žaidimus, bėgo estafetes (20 min), 25 min buvo skiriamos jų fiziniam pajėgumui gerinti. Kontrolinės grupės mergaitės papildomo fizinio aktyvumo pratybų neturėjo, t. y. lankė tik dvi įprastas savaitines kūno kultūros pamokas. EUROFITO testais (tepingo, „Sėstis ir siekti“, šuolio į tolį iš vietos, „Sėstis ir gultis“, kybojimo sulenktomis rankomis, 10 × 5 m bėgimo šaudykle, 20 m ištvermės bėgimo šaudykle) tirta, kaip papildomas fizinis aktyvumas veikia silpno fizinio pajėgumo mergaičių sveikatą ir kaip judėjimo rezultatai susiję su fiziniu pajėgumu. Taikant silpno fizinio pajėgumo mergaitėms papildomą fizinį aktyvumą, nustatyti šie su sveikata susijusio fizinio pajėgumo pokyčiai: pagerėjo širdies ir kvėpavimo sistemos ištvermė (p <0,05), pastebėta funkcinės jėgos, liemens jėgos ir lankstumo gerėjimo tendencija (p >0,05). Pakoregavus silpno fizinio pajėgumo mergaičių fizinį aktyvumą, nustatyti su judėjimo rezultatais susijusio fizinio pajėgumo pokyčiai: pagerėjo staigiosios jėgos ir galūnių judesio greičio rezultatai (p <0,05), pastebėta vikrumo gerėjimo tendencija (p >0,05). [Iš leidinio]

ENVarious document that regulate physical education of Lithuanian pupils (the documents are: a 2005-2015 Year Period Strategy of Physical Education and Sports in Lithuania; the Concept of Complementary Education; Comprehensive School General Programs and Educational Standards of the Lithuania Republic) suggest that a school teacher must take care of pupils in poor health and physical fitness, and wisely involve them in physical training lessons and informal education. However, at present the amount of attention paid to pupils in poor physical fitness in Lithuanian comprehensive schools is insufficient. The pupils’ physical fitness is deteriorating due to insufficient physical activity, which is the case with all the pupils in Lithuania. A problem question arises: will extra-curricular physical activity have a positive effect on girls in poor physical fitness? The scope of present analysis is to determine whether extra-curricular physical activity produces an effect on pupils in poor physical fitness. 82 fifth- and sixth-form pupils (aged 11 and 12 years respectively) – girls of poor physical capacity – were the subjects of the analysis. They were randomly divided into two groups – experimental and control.Girls in the experimental group played active games and relay-race two times a week during a complementary education class (45 min), 25 min were reserved for improving their physical capacity. The control group girls had no extra-curricular physical activity loads, i. e. they had their two usual weekly physical training lessons. The EUROFIT tests (plate tapping, sit-and-reach, standing broad jump, sit-ups in 30 seconds, bent arm hang, 10 × 5 m shuttle run, 20 m endurance shuttle run) allowed us to asses the effect that extra-curricular physical activity on girls in poor physical fitness, taking into account their health and the results of various activities. The results of applying extra-curricular physical activity have demonstrated certain health enhanced physical fitness improvements of girls in poor physical fitness. The abilities of the endurance of cardio- and respiratory systems improved (p <0.05), a tendency of static arm strength and trunk strength although flexibility improvement was noticed (p >0.05). After adjusting the scheme of extra-curricular physical activity we identified following improvements: the improvement of explosive power and limb movement speed (p <0.05), a tendency of speed and agility improvement was noticed (p >0.05) as well. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23674
Updated:
2021-02-25 10:00:21
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: