Konstitucinis Teismas - teisinės ir istorinės prielaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinis Teismas - teisinės ir istorinės prielaidos
Alternative Title:
Constitutional court - legal and historical preconditions
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2001.
Pages:
214 p
Contents:
Įžanga — Konstitucija kaip aukščiausiosios teisinės ir politinės galios išraiškos forma — Konstitucija – istorinio demokratijos vyksmo pasekmė — Konstitucinės justicijos doktrinos šerdis – konstitucijos apsaugos problema — Konstitucingumo problemos tarpukario Lietuvos konstitucinėje sistemoje — Įstatymų konstitucingumas ir Lietuvos valstybės konstituciniai aktai — Lietuvos teisinė sistema įstatymų konstitucingumo problemų kontekste — Konstitucijos taikymo bei aiškinimo problemos Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo praktikoje — Valstybės Taryba – administracinio ar konstitucinio teisino ištakos? — Statutinio teismo statuso problemos — Teisės aktų konstitucingumo doktrinos formavimosi problemos rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciją — Įstatymų konstitucingumo klausimas politiniame procese 1988-1989 metais — Galiojančios teisinės sistemos revizija kaip prielaida įstatymų konstitucingumo doktrinai formuluoti — Įstatymų konstitucingumo problema Laikinojo Pagrindinio [statymo normų sistemoje — Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys ir skirtingos nuomonės dėl teisės aktų konstitucingumo tikrinimo būdų — Įstatymų konstitucingumo problema Lietuvos Respublikos konstituciniuose modeliuose — Lietuvos respublikos konstitucinio teismo konstitucinio statuso pagrindiniai bruožai — Konstitucinis Teismas valstybės valdžios organų sistemoje — Konstitucinio Teismo aktai teisės šaltinių sistemoje — Konstitucinis Teismas teisėkūroje: dalyvis ar vertintojas? — Tarptautinės teisės aktų konstitucingumo ir jų taikymo problemos Konstitucinio Teismo praktikoje — Išvados ir pasiūlymai — Literatūros sąrašas — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTKnyga parengta disertacijos, apgintos Lietuvos teisės universitete 2000 m. gegužės 5 d., pagrindu. Leidinyje nagrinėjamos Konstitucinio Teismo teisinės ir istorinės prielaidos. Iš esmės tai yra studija, kurioje siekiama parodyti, kaip brendo konstitucinės justicijos koncepcija Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje - analizuojami tarpukario Lietuvos Respublikos konstituciniai reiškiniai ir faktai, atsižvelgiama į tai, kokį poveikį darė užsienio valstybių patyrimas. Be to, konstitucinės justicijos formavimasis vertinamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo teisinių ir politinių procesų kontekste. Knyga skiriama visiems, kurie domisi Lietuvos konstitucionalizmo raida ir problemomis.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos teisinė sistema; Constitutional Court; Lithuanian law system.

ISBN:
9986452775
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58065
Updated:
2022-02-09 10:54:54
Metrics:
Views: 44
Export: