Administracinių teisės aktų teisėtumo problema prof. Mykolo Romerio mokslo darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinių teisės aktų teisėtumo problema prof. Mykolo Romerio mokslo darbuose
Alternative Title:
Problem of legality of administrative legal acts in prof. Mykolas Romeris' works
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 19-28
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTAdministracinių teisės aktų teisėtumas, įstatymų konstitucingumas (teisėtumas) yra aktualijos, kurias visapusiškai savo mokslo veikaluose nagrinėjo M. Romeris, kuris teigė, kad teisėtumo principas yra vienas fundamentaliausių dėsningumų, kurį lemia teisinės valstybės filosofija ir be kurio negali egzistuoti demokratinė teisėtvarka. Išskirtinį dėmesį savo mokslinėse studijose jis skyrė administracinių teisės aktų teisėtumo kontrolės formai ir turiniui. Analizuojamos M. Romerio mokslinės nuostatos ir teiginiai dėl administracinių teisės aktų teisėtumo užtikrinimo socialinių, politinių ir teisinių prielaidų. Konstatuojama, kad M. Romeris įtaigiai įrodė, kad kontinentinės teisės tradicijos šalyse tik specializuotas administracinis teismas gali užtikrinti visapusišką administracinių teisės aktų teisėtumo kontrolę. Siekiama plačiau atskleisti istorines, teisines aplinkybes ir priežastis, kurioms veikiant formavosi administracinių teisės aktų teisėtumo kontrolės koncepcija. [...] Atkreipiamas dėmesys į vieną esmingiausių M. Romerio mokslinių tezių, t.y. jo poziciją dėl teismo vaidmens teisinės valstybės konstrukcijoje. M. Romeris buvo įsitikinęs, kad įstatymų konstitucingumą turi kontroliuoti konstitucinis teismas, administracinių teisės aktų teisėtumą – administracinis teismas, o teismo aktų teisėtumą – kasacinis teismas. Daroma išvada, kad M.Romerio mokslinės nuostatos dėl teisės aktų teisėtumo užtikrinimo institucinių formų ir turinio atsispindi dabartinėje LR teisinėje sistemoje, kurioje Konstitucijoje įtvirtintais pagrindais veikia Konstitucinis Teismas ir administraciniai teismai.Reikšminiai žodžiai: Teisės aktai.

ENThe legality of administrative legal documents and the constitutionality (legality) of laws are topics that were comprehensively examined by M. Römer in his scientific works. Römer argued that the principle of legality is one of the most fundamental principles which follow from the philosophy of the rule of law and without which the democratic law and order may not exist. This study analyses Römer’s scientific approach and arguments regarding the social, political and legal conditions for ensuring the legality of administrative legal documents. It is argued that Römer provided convincing proofs that, in countries that belong to the tradition of continental law, only a specialised administrative court can ensure the complete control of the legality of administrative legal documents. The study aims to provide an examination of the historical and legal circumstances and reasons that influenced the development of the conception of the control of the legality of administrative legal documents. One of the most significant Römer’s scientific theses was his position regarding the role of courts in the structure of the constitutional state. Römer believed that the constitutionality of laws must be controlled by the constitutional court, the legality of administrative legal documents – by the administrative court, while the legality of court rulings – by the court of appeals. It is concluded that Römer’s scientific approach to the institutional forms and content ensuring the legality of legal documents is reflected in the current legal system of the Republic of Lithuania, which has functioning Constitutional Court and administrative courts on the basis established in the Constitution.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84
Updated:
2018-12-20 23:03:40
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: