La Cour Constitutionnelle de la République de Lituanie comme une juridiction indépendante qui exerce le contrôle juridictionnel constitutionnel dans la doctrine constitutionnelle officielle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
La Cour Constitutionnelle de la République de Lituanie comme une juridiction indépendante qui exerce le contrôle juridictionnel constitutionnel dans la doctrine constitutionnelle officielle
Alternative Title:
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kaip nepriklausomas teismas, vykdantis konstitucinę teisminę kontrolę, oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 11 (101), p. 7-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional judiciary; Independant judiciary; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Konstitucinė teisminė valdžia; Nepriklausoma teisminė valdžia.
Keywords:
LT
Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional judiciary; Independant judiciary.
EN
Konstitucinė doktrina; Konstitucinė teisminė valdžia; Konstitucinis Teismas; Nepriklausoma teisminė valdžia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluota paties Konstitucinio Teismo kaip savarankiško ir nepriklausomo teismo, vykdančio teisminę konstitucinę kontrolę, samprata. Lietuvoje kai kurie politikai ar net teisės mokslininkai kelia abejones dėl teisminės Konstitucinio Teismo prigimties. Konstitucinis Teismas, kaip oficialus Konstitucijos interpretatorius, savo jurisprudencijoje aiškiai suformulavo, kad pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas teismas, vykdantis konstitucinį teisingumą. Autorius straipsnyje analizuoja konstitucinėje jurisprudencijoje išdėstytus argumentus. Konstitucijos tekste Konstitucinis Teismas yra tiesiogiai įvardijamas kaip teismas, jis sudaromas iš teisininkų profesionalų, kaip ir kitos teisminės institucijos. Konstitucinio Teismo veiklos principai ir garantijos - Konstitucinio Teismo ir jo teisėjų nepriklausomumas, nešališkumas, teisėjo priesaika, asmens neliečiamybė, teisėjų veiklos apribojimai, įgaliojimų apsauga, konstitucinė teisena, visiems privalomi sprendimai - patvirtina jo kaip teisminės institucijos esmę. Šio teismo svarbiausioji funkcija - teisminė konstitucinė kontrolė. Konstitucinio Teismo įvardijimas kaip savarankiško ir nepriklausomo teismo, kuris vykdo teisminę konstitucinę kontrolę, suponuoja ir šios institucijos veiksmų vertinimą pagal teisminės valdžios institucijai taikomus kriterijus. Tokio vertinimo kriterijai yra įtvirtinti pačioje Konstitucijoje. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the conception of the Constitutional Court as self-sufficient and independent court administering constitutional judicial control formulated by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. In Lithuania, some politicians and even law scientists raise doubts concerning the judicial nature of the Constitutional Court. The Constitutional Court as an official interpreter of the Constitution clearly formulated in its jurisprudence that the Constitutional Court is self-sufficient and independent court, which exercises the constitutional justice in accordance with the Lithuanian Constitution of the year 1992. The author of article examines the arguments stated in the constitutional jurisprudence. In the text of the Constitution, the Constitutional Court is directly named as the court which is made of the professional lawyers, like other judicial institutions. Operating principles and guarantees of the Constitutional Court - the independence and impartiality of the Constitutional Court and its judges, oath of judges, personal immunity, restrictions on the activities of judges, protection of authority, constitutional proceeding and all binding decisions - confirm its essence as the judicial institution. The most important function of this court is a constitutional judicial control. Identification of the Constitutional Court as a self-sufficient and independent court, which administers constitutional judicial control, supposes the evaluation of the actions of this institution under the criteria applied to judicial institution. Such evaluation criteria are embodied in the Constitution itself.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18253
Updated:
2020-11-15 20:12:38
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: