Lietuvos konstitucinės kontrolės modelis: kelios teorinės ir praktinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos konstitucinės kontrolės modelis: kelios teorinės ir praktinės problemos
Alternative Title:
Lithuanian model of constitutional control: some theoretical and practical issues
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2016, Nr. 21, p. 168-185
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarime suformuluota Konstitucijos pataisų doktrina suponuoja esminius Lietuvos konstitucinės kontrolės sampratos pokyčius. Konstitucijoje yra įtvirtintas ne tik paskesnės (a posteriòri) konstitucinės kontrolės modelis, bet ir išankstinės (a priòri) konstitucinės kontrolės modelis. Ne visų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atžvilgiu, bet tik įstatymų projektų, kuriais keičiama Konstitucija. Referendumui teikiamo įstatymo dėl Konstitucijos pakeitimo projekto konstitucingumo išankstinę (a priòri) kontrolę gali atlikti Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama, ar registruoti referendumo iniciatyvinę grupę, taip pat Seimas, spręsdamas, ar skelbti referendumą, kai yra surinkta 300 tūkst. piliečių parašų. Galutinį sprendimą, ar siūlomas Konstitucijos pataisos projektas, kuris teikiamas referendumui, neprieštarauja Konstitucijai, visais atvejais turi priimti atitinkamai Vyriausiasis administracinis teismas ir Konstitucinis Teismas. Tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus spręsti, ar Seimo arba Tautos referendumu priimtas įstatymas dėl Konstitucijos pakeitimo neprieštarauja Konstitucijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucijos pataisų doktrina; Konstitucinis Teismas; Konstitucinės kontrolės modelis; Constitutional Court; Doctrine of amendments to the Constitution; Model of constitutional control.

ENThe doctrine of amendments to the Constitution as formulated in the Constitutional Court’s ruling of 11 July 2014 implies essential changes in the concept of constitutional control in Lithuania. The Constitution consolidates not only a model of a posteriori constitutional control, but also a model of a priori constitutional control. The model of a priori constitutional control is applied not in respect to all draft laws and other draft legal acts, but only draft laws proposing amendments to the Constitution. The a priori constitutional control over a law put to a referendum may be performed by the Central Electoral Commission when it decides on whether an initiative group for calling a referendum may be registered. Such control may also be performed by the Seimas when it decides on whether a referendum should be called if there are 300,000 signatures of citizens requesting it. A final decision on whether a proposed draft amendment to the Constitution put to a referendum is in conflict with the Constitution must always be adopted by either the Supreme Administrative Court or the Constitutional Court respectively. It is only the Constitutional Court that enjoys the powers to decide whether a law, adopted either by the Seimas or by national referendum, regarding alteration of the Constitution is in conflict with the Constitution. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68390
Updated:
2022-10-19 10:33:32
Metrics:
Views: 61    Downloads: 19
Export: