Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į konstituciją pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į konstituciją pokyčiai
Alternative Title:
Highest law and ordinary law: transformation of the approach to a Constitution
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 30-41
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Konstitucijos vietos ir reikšmės teisinio reguliavimo sistemoje klausimai. Konstitucinės justicijos instituto funkcionavimas pagrindžia konstituciocentrinės teisės sistemos, grindžiamos pirmine aukščiausiąja teise t. y. Konstitucija, sampratą. Tokioje teisės sistemoje išsiskiria dvi teisės sritys: aukščiausioji teisė ir ordinarinė teisė. Aukščiausiąją teisę – Konstituciją – turi atitikti visa kita teisė; Konstitucija yra tikrasis teisinio reguliavimo teisėtumo matas. Ordinarinė teisė – įvairių teisės šakų normos, įtvirtintos įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose ir kituose teisės šaltiniuose. Toks teisės suskirstymas suponuoja tam tikrus reikalavimus teisės interpretavimui: Konstitucija, kaip teisės matas, gali būti interpretuojama tik kaip darni principų ir normų sistema, kaip teisė par excellence, kaip ideali teisė nacionalinės teisės požiūriu. Tuo tarpu ordinarinę teisę įtvirtinantys įstatymai ar po-įstatyminiai aktai turi būti vertinami pagal jų atitiktį Konstitucijai atskleidžiant visus teisiškai reikšmingus šio įprastinio teisinio reguliavimo aspektus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukščiausioji teisė; Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Ordinarinė teisė; Ordinatinė teisė; Constitution; Constitutional Court; Highest law; Ordinary law.

ENThe article deals with the questions of place and significance of the Constitution in the system of legal regulation. The notion of "constitution-centric" legal system which is founded upon original highest Law (i. e. Constitution) is based on the functioning of the institution of constitutional control carried out by specific entity. Two spheres of Law may be discerned within such legal system. The first sphere is the highest Law, which is the Constitution. All the rest of the Law must be consistent with the highest Law, since the Constitution is index by which the constitutionality of legal regulation has to be measured. The second sphere is the ordinary Law. It is certain constellation of the provisions of a variety of fields of law. These provisions are found in the statutes, executive acts and other sources of law s well. Such discernment determines certain requirements for legal interpretation. The Constitution, i.e. the index of legality, can be interpreted only looking at it as well-composed system of principles and norms. The Constitution is Law par excellence and ideal Law from the point of view of the national legal system. The statutes or executive acts which all make up an ordinary Law must be measured by their. In this case all legally significant aspects of this ordinary regulation have to be exposed. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35280
Updated:
2018-12-17 11:04:08
Metrics:
Views: 214    Downloads: 16
Export: