Konstitucinis teismas 1938 m. Lietuvos konstitucijos projekte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinis teismas 1938 m. Lietuvos konstitucijos projekte
Alternative Title:
Modelling the Constitutional Court in the proposed Constitution of Lithuania of 1938
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 52 (44), p. 19-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1922 m. Lietuvos Konstitucija; Konstitucija; Konstitucinis teismas; Lietuvos Respublika (1918-1940); Mykolas Romeris; Teisinė sistema; Teismas; Teisė; Constitution; Court; Law; Mykolas Romeris; The Constitutional Court; The Lithuanian Constitution of 1922; The Republic of Lithuania (1918-1940).
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės istorija / History of law; Teisinė sistema; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis pastaruoju metu atliktų archyvinės medžiagos duomenų paieškų rezultatais, siekiama patikslinti lietuvių teisinėje literatūroje nusistovėjusį teiginį, jog tarpukaryje Lietuvoje konstitucinės justicijos problematika analizuota tik teoriškai. Priešingus Konstitucijai įstatymus paskelbusi neturinčiais galios, 1922 m. Lietuvos valstybės Konstitucija nenumatė mechanizmo, užtikrinančio šio reikalavimo gyvybiškumą. Konstitucijos projektą rengusi komisija manė tenkintis konstitucinėmis nuostatomis, įpareigojančiomis: Seimą – nepriimti Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo, Respublikos prezidentą – saugoti Konstituciją, taigi neskelbti Konstitucijai prieštaraujančių įstatymų, Ministrų kabinetą ir ministrus – vykdyti Konstituciją, taigi nekontrasignuoti prieštaraujančių Konstitucijai įstatymų. Aktyviai propaguodamas konstitucinio teismo idėją profesorius M. Römeris buvo įsitikinęs, kad Lietuvoje jį steigti dar nepribrendusios sąlygos, nes konstitucinis teismas esantis „institucija, tinkama ramiam, nuo audrų apsaugotam, konstitucingumo gynimui“, o Lietuvoje konstitucinė santvarka dar nesanti nusistovėjusi. Nepaisant to, ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje pradėjus rengti naujos Konstitucijos projektą, numatyta steigti konstitucinį teismą, todėl į projektą įtrauktos normos, reglamentavusios konstitucinio teismo sudėtį, teisės kreiptis į konstitucinį teismą subjektus, leistinus konstitucinio teismo nagrinėjimo objektus, galimus konstitucinio teismo sprendimo padarinius.Tiesa, praėjus šiek tiek laiko visi straipsniai, skirti konstituciniam teismui arba užsimenantys apie jį, iš projekto buvo išbraukti. Konstitucinės justicijos konstitucijos projekte atsisakyta projekto rengėjams įsitikinus jos nesuderinamumu su autoritariniais konstitucijos pagrindais: įstatymų leidybai esant priskirtai Respublikos prezidento veiklos sričiai, konstitucinio teismo veikla, kontroliuojanti įstatymų kokybę, neišvengiamai turėjo žeisti plačiai diegiamus valstybės vadovo autoritetą ir galias. [Iš leidinio]

ENFurther to recent investigations into archive materials, this article seeks to update the notion of Lithuanian legal literature, stating that during the period between the two World Wars the constitutional jurisprudence remained at the theoretical level. The Lithuanian Constitution of 1922, declaring that laws in conflict with constitution ceased to have effect, did not provide for a mechanism to ensure the lively functioning of this principle. The commission responsible for drafting the constitution limited themselves to the constitutional provisions binding the Seimas to abstain from passing laws in conflict with the Constitution, the President – to safeguard the Constitution by not proclaiming the laws in conflict with the Constitution, the Cabinet and the Ministers – to implement the Constitution by not cosigning the laws in conflict with the Constitution. Professor M. Romeris, who actively supported the idea of the Constitutional Court, expressed his belief that it was too early to establish such an institution due to the yet undeveloped constitutional system. According to him, the Constitutional Court was the "institution suitable to safeguard the constitutionality which was calm and shielded from storms". Nevertheless, while drafting the proposal of the new Constitution in the end of the 4th decade, it was decided to establish the Constitutional Court. The rules regulating the composition of the Constitutional Court, indicating the individuals possessing the right to apply to this Court as well as subjects admissible for investigation and eventual consequences of Constitutional Court decisions were included into the proposal. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Konstitucinis Teismas - teisinės ir istorinės prielaidos / Juozas Žilys. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2001. 214 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39208
Updated:
2018-12-17 11:27:47
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: