Adutiškio kraštas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adutiškio kraštas
Editors:
  • Seliukaitė, Irena, redagavimas [edt]
  • Balčiūnienė, Violeta, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Diemedis, 2003.
Pages:
647 p
Contents:
Pratarmė — Girininkas, Algirdas. Semėnas, Vidas. Archeologiniai tyrinėjimai Adutiškio krašte. — Trimonienė, Rita. Adutiškio dvaras ir miestelis XVI-XVIII a. — Spurgevičius, Povilas. Adutiškio bažnyčios istorija. — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Adutiškio kraštas per pirmąjį pasaulinį karą (1914-1918 m.) ir jo tolesnis likimas. — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Kova už lietuvybės išsaugojimą Adutiškio krašte Lenkijos okupacijos metais (1920-1939 m.). — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Adutiškio kraštas antrojo pasaulinio karo metais. Pirmieji ir antrieji sovietai (1939-1944 m.). — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Kolektyvizacija Adutiškio apylinkėje. — Striužas, Valdas. Laisvės kova ir represijos Adutiškio krašte 1863, 1939-1954 m. — Burokienė, Angelė. Adutiškis po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (1988-2002 m.). — Trimonienė, Rita. Švietimas Adutiškio krašte iki XX a. — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Švietimas Adutiškio krašte XX a. — Juodagalvis, Jonas. Adutiškio parapijos kunigai. — Pivoriūnaitė, Teresė. Vilniaus krašto švietėjas Leonas Bielinis (1882-1941). — Balčiūnienė, Violeta. Adutiškio krašto sūnus lietuvis gydytojas Baltramiejus Jurgelis. — Balčiūnienė, Violeta. Pranė Vileitaitė. — Pivoriūnaitė, Teresė. Adutiškio kraštas ir jo žmonės. — Balčiūnienė, Violeta. Gimusi kraštotyrai. — Kudaba, Česlovas. Adutiškis. — Kac, Bliuma. Trimonienė, Rita. Balčiūnienė, Violeta. Adutiškio žydai.— Pivoriūnaitė, Teresė. Adutiškio totoriai. — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Adutiškio turgus. — Mardosa, Jonas. Žemdirbystės įvairenybės. — Pivoriūnaitė, Teresė. Balčiūnienė, Violeta. Rugiapjūtė ir kūlimas. — Juršėnas, Bronius. Balčiūnienė, Violeta. Linų verslas Adutiškio krašte. — Klimka, Libertas. Seliukaitė, Irena. Kalendoriniai papročiai Adutiškio apylinkėse. — Klimka, Libertas. Apie namų ugnelę. — Sinkevičienė, Leokadija. Tarpukario užgavėnes prisimenant. — Čekienė, Ernesta. Škapliernos atlaidai. — Pivoriūnaitė, Teresė. Kryžių statymo tradicijos. — Balčiūnienė, Violeta. Apie bitininkystę Adutiškio krašte. — Striužas, Valdas. Adutiškio seniūnijos kultūros paveldas. — Lipikienė, Leokadija. Maldžiūnai. — Seliukaitė, Irena. Adutiškio apylinkių kaimai. — Garšva, Kazimieras. Adutiškio šnekta. — Vyčinienė, Daiva. Adutiškio apylinkių dainavimo tradicija. — Šatkauskienė, Vida. Lazdinių-Adutiškio folkloro ansamblis. — Striužas, Valdas. Muzikantai, šokėjai, rateliai ir šokiai. — Pivoriūnaitė, Teresė. Apie Adutiškį — Į kompaktinę plokštelę įrašytos Adutiškio krašto dainos.
Keywords:
LT
20 amžius; Bažnyčia / Churche; Dvarai / Manors; Nutautimas; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Parapija; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Verslai; Žemdirbystė.
EN
Adutiskis; Agriculture; Business; Church; Denationalization; Estate; Parish; Sub-dialect.
ISBN:
9986231094
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57838
Updated:
2020-06-05 14:24:38
Metrics:
Views: 50
Export: