Verbos Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje: šiuolaikiniai liaudiškojo pamaldumo raiškos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verbos Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje: šiuolaikiniai liaudiškojo pamaldumo raiškos bruožai
Alternative Title:
Verbos (palm) in Eastern Lithuania and Western Belarus: characteristics and expressions of contemporary folk piety
Keywords:
LT
Liaudies pamaldumas; Puoštos verbos; Verbos; Verbų sekmadienis, verbos, liaudiškasis pamaldumas, gluosnio šakelės, kadagio šakelės; Baltarusija (Belarus).
EN
Folk piety; Lithuania; Palm Sunday, verba (palm), folk piety, willow branches, juniper branches, decorated verbos (palm); Palms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje XXI a. pradžioje atliktų lauko tyrimų metu surinkta medžiaga, etnologų tyrimais, siekiama atskleisti, kiek etniniai ir konfesiniai veiksniai turi įtakos tiriamojo regiono verboms ir jų panaudojimui šventės dieną. Tyrimo metu nustatyta, kad kuomet pasirenkamas verbų žaliavą akcentuojantis paradigminis krikščioniškumas, ypač tarp Baltarusijos stačiatikių, tada daugiau orientuojamasi į lapelius skleidžiančių gluosnio šakelių verbas. Rytų Lietuvoje ir mažesniu mastu Vakarų Baltarusijoje šias funkcijas palaipsniui be konfesinių skirtumų perima kadagiai. Tokiu būdu per žaliuojančio ar gyvybines jėgas įgaunančio medžio šakeles išryškinamas krikščioniškumas ir verbų tradiciškumas, kurie sudaro šiuolaikinio liaudies pamaldumo Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje išskirtinį bruožą. Baltarusijoje be etnokonfesinio skirtumo gluosnio šakelės aktyviai puošiamos amžinai žaliuojančiais augalais ir dekoruojamos dirbtinėmis gėlėmis. Tokios verbos XXI a. pradžioje reikšmingomis tampa ir tarp Lietuvos katalikų. [Iš leidinio]

ENBased on the data collected during fieldwork conducted in Eastern Lithuania and Western Belarus at the beginning of the 21st c. and researches of ethnologists, the paper attempts to reveal what effect ethnic and confessional factors have on the palms of the region under investigation and their use on feast days. The research establishes the relation between the paradigmatic Christianity emphasising the palm material, especially among Belarusian Orthodox believers, and the use of branches with pussy-willows in the production of palms. In Eastern Lithuania and to a smaller extent in Western Belarus these functions are gradually taken over by juniper, irrespective of confessional differences. Thus, verdurous tree branches highlight Christianity and palm tradition, which constitute an exceptional feature of modern folk piety in Eastern Lithuania and Western Belarus. In Belarus, willow branches are actively supplemented with evergreen herbs and decorated with artificial flowers, irrespective of ethnoconfessional differences. Such palms became significant among Lithuanian Catholics at the beginning of the 21st c.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32758
Updated:
2020-12-18 08:17:37
Metrics:
Views: 5
Export: