Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941 - 1944)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941 - 1944)
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
239 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Nacių švietimo politikos bendrieji bruožai — Lietuvos švietimas permainų laikotarpiu: nuo Laikinosios vyriausybės iki švietimo vadybos — Bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais — Bendrojo lavinimo mokyklų struktūros pertvarkymai — Mokyklų tinklo pokyčiai: Pradinės mokyklos; Vidurinės mokyklos — Mokinių ir mokytojų skaičiaus kaita: Pradinės mokyklos; Vidurinės mokyklos — Mokyklų finansavimas ir veikimo sąlygos — Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinys: Pokyčiai mokymo planuose ir programose; Mokymo priemonės; Jaunosios kartos ugdymo kryptys — Profesinės mokyklos okupacinės valdžios globoje — Užmojai pertvarkant profesinį ugdymą — Mokyklų tinklo, mokytojų ir mokinių skaičiaus pokyčiai — Mokyklų finansavimas ir materialinė būklė — Mokymas profesinėse mokyklose — Aukštosios mokyklos kelyje link sunaikinimo — Aukštųjų mokyklų veikla ir jos varžymas — Studentija ir aukštųjų mokyklų pedagoginis personalas — Aukštųjų mokyklų uždarymas ir pastangos atnaujinti jų veiklą — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Priedai — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorių.
Keywords:
LT
Lietuva; Lietuvos mokyklos; Nacių okupacija; Vokiečių okupacija; Švietimas; Švietimo sistema.
EN
Education system; Edukation; German,s occupation; Lithuania; Lithuanian schools; Nazi occupation.
Summary / Abstract:

LTOkupuotoje Sovietų Sąjungos teritorijoje naciai siekė sunaikinti vietinių gyventojų švietimo sistemą ir kultūrą. Baltijos šalių gyventojams naciai padarė tam tikrų nuolaidų kultūros ir švietimo srityse. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kurį laiką leido veikti visų pakopų nacionalinėms švietimo institucijoms. Nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo pradžioje sudaryta Lietuvos laikinoji vyriausybė atkūrė Lietuvos Respublikos metais veikusią Švietimo sistemą. Nacių okupacijos metais Lietuvos generalinėje srityje veikusių lietuvių, rusų, lenkų, latvių ir baltarusių švietimo įstaigų veiklą prižiūrėjo bei kontroliavo vietinės lietuvių savivaldos institucija - Švietimo vadyba, kuri buvo sudėtinė civilinės vokiečių valdžios dalis. Švietimo vadybos pareigūnai laviravo tarp okupacinės nacių valdžios nurodymų ir lietuvių tautos interesų įgyvendinimo. Nepaisant karo ir okupacijos sunkumų bei įvairų suvaržymų Lietuvoje plėtėsi bendrojo lavinimo mokyklų tinkas ir augo jose besimokančių mokinių skaičius. 1941 m. rudenį buvo 2758 pradinės mokyklos, o vidurinių mokyklų - 80. Pradinėse mokyklose mokėsi 232089 mokiniai, o vidurinėse - 31732. 1943 m. rudenį pradinių mokyklų skaičius išaugo iki 2874, vidurinių - iki 94. 1942 m. rudenį pradinėse mokyklose mokėsi 278152, o 1943 m. rudenį vidurinėse mokyklose - 40794 mokiniai. Nacistinei Vokietijai pralaimėjus Rytų fronte, padėtis pasikeitė. 1943 m. pradžioje mokykloms teko patirti finansinį okupacinės valdžios spaudimą, o nepavykus lietuvių mobilizacijai į SS dalinius, buvo susidorota su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

ENThe Nazi sought to destroy the system of education and culture of local residents of the occupied territories of the Soviet Union. In the fields of culture and education, the Nazis granted residents of the Baltic States with certain exemptions. National education institutions of all levels were allowed to operate in Lithuania, Latvia and Estonia for a certain period of time. The Interim Government of Lithuania established at the beginning of the war between the Nazi Germany and the Soviet Union recovered the system of education of the Republic of Lithuania. During the Nazi occupation period, activities of Lithuanian, Russian, Polish, Latvian and Belarusian education institutions operating in the General District Lithuania were supervised and controlled by the local Lithuanian self-governance institution, which was an integral part of civil German authorities. Officials of this institution manoeuvred between orders of the occupation Nazi authorities and fulfilment of interests of the Lithuanian nation. Despite the war and miseries caused by the occupation and numerous restrictions, the number of general education schools and their pupils in Lithuania was increasing. In autumn 1941, there were 2,758 primary schools and 80 secondary schools in Lithuania. 232,089 pupils studied in primary schools, and 31,732 – in secondary schools. In Autumn 1943, the number of primary schools reached a total of 2,874, secondary schools – 94. In autumn 1942, 278,152 pupils studied in primary schools, and in Autumn 1943 – 40,794 pupils – in secondary schools. After the Nazi Germany was defeated at the Eastern Front, the situation changed: at the beginning of 1943 Lithuanian schools faced financial pressure of the occupation authorities, and with mobilisations of Lithuanians into SS units having failed, Lithuanian high schools were destroyed.

ISBN:
9789955202219
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19914
Updated:
2020-11-09 21:10:39
Metrics:
Views: 142
Export: