Gramatinių kategorijų tipologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gramatinių kategorijų tipologija
Editors:
Pakerys, Jurgis, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas : 2010-2011.
Pages:
2 t. (271, 337 p.)
Series:
Bibliotheca Salensis; t. 5-6
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Autoriaus žodis — I. Terminija ir teorija — 1. Kas yra gramatinė reikšmė — 1.1. Pagrindinės apibrėžtys. Gramatinės ir negramatinės reikšmės. Būtinumo sąvoka gramatikoje. Gramatinė kategorija, leksema ir paradigma — 1.2. Negramatinės (darybinės ir leksinės) reikšmės — 1.3. Kai kurių sudėtingesnių atvejų analizė: „gramatinė periferija“. Nemorfologiškai žymimos gramatinės reikšmės. „Kvazigramemos“. Implikacinė gramemų realizacija. „Dalinio būtinumo“ reiškinys — 2. Gramatinių rodiklių semantikos aprašo klausimai — 2.1. Kas yra gramemos reikšmė. Semantinio gramemos invarianto problema. Gramemos reikšmių struktūra. Istorinė gramatinė semantika ir „gramatinimo teorija“ — 2.2. Tipologinio gramemų aprašo reikalavimai — 2.3. Gramatinės kategorijos ir kalbos dalys. Dėl kalbos dalių skyrimo pagrindo: daiktavardžiai ir veiksmažodžiai. Būdvardžių problema. Akcionalinė predikatų klasifikacija. Gramatinė leksemų klasifikacija — II. Gramatinės reikšmės pasaulio kalbose — 3. Pagrindinės sintaksinės daiktavardžio gramemos — 3.1. Derinimo klasė. Derinimo sąvoka. Derinimas ir derinimo klasė. Derinimo sistemų tipai. Derinimo klasė, konversija ir substantyvacija. Derinimo klasės ir klasifikatoriai — 3.2. Linksnis. Pagrindinės linksnio funkcijos. Linksnių inventorius pasaulio kalbose. Morfologiniai linksnių tipai. Linksnio sistemų tipologija. Derinamasis linksnis— 3.3. Izafetas ir kiti „pagrindinio dėmens žymėjimo“ tipai — 4. Pagrindinės semantinės daiktavardžio gramemos — 4.1. Daiktavardžio skaičius ir kitos jam artimos reikšmės. Bendrieji dalykai. Antrinės skaičiaus gramemų reikšmės. Skaičius kaip veiksmažodžio kategorija — 4.2. Determinacija (apibrėžtumas) — 4.3. Posesyvumas. Bendrieji dalykai. Posesyvinio santykio semantika. Posesyvumo gramatika: (nuo)savybiškumas, atskiriamumas ir kita. Posesyvumas ir kitos kategorijos — Literatūra – Sutrumpinimai.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTRusų tipologas Vladimiras Plungianas, pasaulyje žinomas darbų iš aspektologijos autorius, yra gana gerai pažįstamas ir Lietuvos lingvistų bendruomenei. Knygoje „Gramatinių kategorijų tipologija“ pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities – morfosintaksinės tipologijos – apybraiža. Nors autorius pristato savo asmenišką požiūrį į aptariamus klausimus, jo darbas kartu pateikia besidominčiam skaitytojui ir naudingą bendrąjį įvadą į šią intensyviai plėtojamą lingvistinių tyrimų kryptį. Pirmasis knygos tomas apima bendrąjį teorinę ir terminologinę dalį bei gramatinėms reikšmėms pasaulio kalbose skirtos dalies vardažodinių kategorijų skyrius. Antrajame tome aptariama rūšis, deiktinės ir šifterinės kategorijos, semantinės veiksmažodžio zonos.

ENThe Russian typologist Vladimir Plungian is known for his works in the field of aspectology and well known to the Lithuanian community of linguistics. His book "The Typology of Grammatical Categories" outlines an important field of linguistic typology. i.e. morphosyntaxic typology. Although the author presents his personal attitude towards the discussed issues, his work provides an interested reader with a useful fundamental introduction into this field of linguistic research. The first volume of the research covers the general theoretical and terminological part. The second volume discusses the type, deictic categories, and semantic areas of the verb.

ISBN:
9786099512631; 9786099512624 (t. 1); 9786099512648 (t. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38092
Updated:
2022-02-17 18:05:01
Metrics:
Views: 36    Downloads: 1
Export: