Aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio „Metuose“

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio „Metuose“
Alternative Title:
Semantics of the verbs of activity in the “Seasons” by Kristijonas Donelaitis
In the Journal:
Respectus philologicus. 2019, Nr. 35 (40), p. 102-120
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama aktyvios veiklos veiksmažodžių semantika Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“. Siekiama ištirti aktyvios veiklos veiksmažodžių reikšmes. Taikant kokybinės turinio analizės ir freimų semantikos metodus, nagrinėjamas 51 veiksmažodis, kuris geriausiai atskleidžia analizuojamas situacijas. Taikant kokybinės turinio analizės metodą, atrenkami geriausiai freimus ir pofreimius reprezentuojantys veiksmažodžiai. Freimų semantikos metodu tyrinėjami Darbo, Žalos darymo, Kalbinės veiklos, Judėjimo, Fizinių poreikių ir Pramogų freimai bei jų pofreimiai, kuriuos suponuoja minėtieji veiksmažodžiai. Išskiriami pagrindiniai ir šalutiniai freimų bei pofreimių elementai. Taip pat analizuojama, kokiomis raiškos priemonėmis jie perteikiami. Tyrimo rezultatai parodė, kad aktyvios veiklos veiksmažodžiai gali sudaryti minėtųjų freimų ir pofreimių branduolį, tačiau ne visos FrameNet sistemoje pateikiamos situacijos atitiko darbe išskirtus konceptualiuosius scenarijus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvi veikla; Freimų semantika; Veiksmažodis; Activity; Frame semantics; Verb; Reception of culture.

ENThis paper investigates the semantics of the verbs of activity in the first Lithuanian poem “The Seasons” by Kristijonas Donelaitis. It aims to examine the meanings of the verbs of activity. The research covers 51 verbs, selected from the poem, which are subjected to qualitative content analysis and frame semantics methodology. The verbs which best represent the frames and sub-frames were selected applying the method of the qualitative content analysis. The frames of Work, Damaging, Speak on topic, Motion, Ingestion and Entertainment, evoked by the selected verbs, are examined using the frame semantics methodology. Core and peripheral elements of frames and sub-frames are distinguished. Also, the means of expression, used to convey them, are analyzed. The research has shown that the verbs of activity can form the core of the mentioned frames. However, not all situations found in FrameNet have corresponded with the frames and sub-frames that were analysed in this work. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.07
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81377
Updated:
2020-01-06 09:49:04
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: