Etymological dictionary of the Baltic inherited lexicon

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Etymological dictionary of the Baltic inherited lexicon
Publication Data:
Leiden ; Brill, 2015.
Pages:
xii, 684 p
Series:
Leiden Indo-European etymological dictionary series; vol. 13
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Latvių kalba / Latvian language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Prūsų kalba / Prussian language; Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LT„Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon“, kaip ir jo slaviškas „kolega“, siekia susieti pastarųjų metų lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros tyrimų įžvalgas su dabartinių baltų-slavų kalbų akcentologija. Nors leksikone vyrauja lietuvių kalbos žodžiai, drauge pateikiama nemažai etimonų, būdingų latvių ar senajai prūsų kalbai. Skirtingai nuo kitų baltų kalbų etimologinių žodynų, šio žodyno būdingas bruožas – lietuvių ir latvių kalbų kirčiavimo duomenys. Autorius, mėgindamas pertvarkyti dalį baltų-slavų leksikono, jį gerokai papildė ir pataisė. Įvade aprašoma žodyno struktūra ir išaiškinama jo teorinė sandara. Be to, pateikiamas trumpas įvadas į baltų istorinę lingvistiką. Tomo pabaigoje pateikiamos išsamios bibliografijos ir žodžių rodyklės. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Baltų ir slavų kalbos; Etimologija; Akcentinės sistemos; Kirčiavimas; Senieji tekstai; Žodynas; Baltic and Slavic languages; Etymology; Accentology; Accent paradigm; Stress; Old texts; Lexicon.

ENLike its Slavic counterpart (2008), the Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon aims at combining recent insights from comparative Indo-European linguistics with modern Balto-Slavic accentology. While the Lithuanian lexicon serves as a starting-point, the dictionary contains a number of etyma that are unique to Latvian or Old Prussian. Unlike in most other Baltic etymological studies, both Latvian and Lithuanian accentual data feature prominently. The author’s renewed attempt to reconstruct part of the Balto-Slavic lexicon has resulted in numerous additions and corrections. The introductory chapter explains the structure of the dictionary and clarifies its theoretical framework. In addition, it provides a concise introduction to Baltic historical linguistics. The volume concludes with an extensive bibliography and a word index. [From the publication]

ISBN:
9789004278981
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54763
Updated:
2017-09-07 16:16:42
Metrics:
Views: 59
Export: