Baltic '*balā' 'mud, bog, marsh' at the Indo-European backdrop

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic '*balā' 'mud, bog, marsh' at the Indo-European backdrop
Alternative Title:
Baltų '*balā' ‘purvas, liūnas, pelkė’ indoeuropiečių kalbų kontekste
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2023, t. 87, p. 11-29
Keywords:
LT
Kalbų giminystė / Related languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami artimiausi giminiški žodžiai baltiškam terminui '*balā' ‘purvas, liūnas, pelkė’, kurie yra traktuojami kaip sinonimai vakarų germanų '*pōla-' ir '*pali-', islandų 'pula', keltų '*bolā' ir dakų kalbos toponimui Βάλαυσον. Šios formos jau anksčiau buvo laikomos baltiškajai formai giminiškais žodžiais. Straipsnyje įvedamas ir slaviškas terminas '*ǫb(ъ)lъ' ‘versmė, šaltinis; šulinys’, kuris čia analizuojamas kaip '*n-bl' ‘nepurvinas’ = ‘skaidrus (vanduo)’. Germaniška žodžio pradžios '*p-' nurodo retą ide. '*b-'. Straipsnyje analizuojama, ar šis etimonas galėtų būti nulinio balsių kaitos laipsnio šaknį '*gu̯ebh-' ‘liūnas, pelkė’ praplečiančio elemento '-l-' pavyzdys, remiantis Aleksandro Lubotskio idėja apie progresyvinę asimiliaciją žodžio pradžios junginyje, šiuo atveju '*gu̯bh- > *gu̯b- > *b-'. Atsakymas yra „taip“, tačiau sąlygos yra tokios sudėtingos, kad tradicinė rekonstrukcija su žodžio pradžios '*b-' ir pailgėjusiu 'vrddhi' dariniu germanų kalbose atrodo priimtinesnė versija. Esminiai žodžiai: baltiškas, germaniškas, keltiškas, slaviškas, versmė, nepurvinas, pelkė. [Iš leidinio]

ENIn this article the Baltic term '*balā' ‘mud, bog, marsh’ is analyzed from the point of view of its word-formation and etymology. The discussion of preceding etymologies leads to the choice of the cognates in Germanic '*pōla-', and possibly Continental Celtic '*bolā', all ‘swamp, marsh’, plus newly the Slavic term '*ǫb(ъ)lъ' ‘source, spring; well’ as '*n-bl' ‘unmuddy’ = ‘clear (water)’. The Germanic comparanda imply the rare initial '*b-', for some linguists, namely representatives of the Leiden school, indicating the “non-IndoEuropean” origin. It is tested if the etymon could represent an extension in '-l-' from the root '*gu̯ebh-' ‘marsh, swamp’ in the zero-grade of ablaut in agreement with the ideas of Alexander Lubotsky. Keywords: Baltic, Germanic, Celtic, Slavic, source, umuddy, swamp. [From the publication]

DOI:
10.35321/all87-01
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99426
Updated:
2023-03-27 19:05:06
Metrics:
Views: 4
Export: