Baltic *aušklējas m. & *aušklējā f. ‘bleak’

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic *aušklējas m. & *aušklējā f. ‘bleak’
Alternative Title:
Baltų *aušklējas masc., *aušklējā fem. ‘aukšlė’
In the Journal:
Baltistica. 2018, t. 53, Nr. 1, p. 99-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Slavų kalbos; Mariai; Ichtionimai; Toponimai; Substratas; Dūrinys; Etimologija; Auksas; Baltic; Slavic; Mari; Ichthyonym; Toponym; Substratum; Compound; Etymology; Gold.
Keywords:
LT
Auksas; Baltų kalbos / Baltic languages; Dūrinys; Ichtionimai; Mariai; Slavų kalbos / Slavic languages; Substratas; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Baltic; Compound; Gold; Ichthyonym; Mari; Slavic; Substratum.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas baltiško žuvies aukšlės ‘Alburnus alburnus’ pavadinimui, paliudytam lietuvių, latvių ir prūsų toponimijoje, taip pat baltiškame substrate šiaurinėse rusų tarmėse ir marių kalboje aukštutinės Volgos baseine. Pavadinimas nagrinėjamas fonetinės raidos ir žodžių darybos aspektais. Bet kokie etimologizavimo bandymai negali būti atsieti nuo šio baltų ichtionimo slaviškųjų atitikmenų. Esamų etimologijų pagrindu siūlomas naujas sprendimas, žuvies pavadinimą aiškinantis remiantis viena iš būdingų jos savybių – auksinėmis gleivėmis ant žvynų. Pagal naująją etimologiją pavadinimas kildinamas iš dūrinio *as- & *klēo/ā- *‘auksinėmis gleivėmis’. Žuvies pavadinimas toliau galėtų patvirtinti pirminį indoeuropiečių aukso pavadinimą, tiesiogiai išlaikytą baltų ir italikų (kitokiu apofoniniu variantu ir tocharų) kalbų šakose, tačiau nepaliudytą (iki šiol) slavų kalbose. [Iš leidinio]

ENThe present contribution is devoted to the Baltic designation of the fish ‘bleak / Alburnus alburnus’ in Lithuanian, Latvian, and Prussian toponymy, and in traces of Baltic substrata in North Russian dialects and in Mari from the upper Volga basin. They are studied from the point of view of phonetic history and word formation. Any etymological attempts must be realized together with Slavic counterparts of this Baltic ichthyonym. On the basis of existing etymologies, a new solution is proposed, explaining the fish-name with help of one of characteristic features of this fish, golden slime on its scales. The new etymology demonstrates their common origin in the compound *as- & *klēo/ā- *‘gold-slimed’ = ‘fish characterized by its golden slime’. This fish-name would further solidify the original Indo-European term for ‘gold’, directly preserved in the Baltic and Italic branches, in another apophonic formation also in Tocharian, but, until now, quite unattested in Slavic. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.53.1.2341
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79836
Updated:
2019-10-27 21:18:33
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: