The Analysis of English metaphorical terms and their Lithuanian and Russian equivalents from the perspective of linguistic relativity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Analysis of English metaphorical terms and their Lithuanian and Russian equivalents from the perspective of linguistic relativity
Alternative Title:
Anglų kalbos metaforinių terminų, jų atitikmenų lietuvių ir rusų kalbose analizė kalbų reliatyvumo kontekste
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 2 (35), p. 98-108
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami anglų kalbos metaforiniai technikos terminai ir jų atitik-menys lietuvių bei rusų kalbose, siekiant nustatyti bendrus ir savitus semantinius bruožus. Atliekant techninių terminų analizę taikomas naujas metodas, kuris remiasi kalbų reliatyvumo teorija. Pateikiama trumpa šios teorijos apžvalga. Lyginamoji anglų, lietuvių ir rusų kalbų analizė atskleidė alternatyvius nominacijos principus, kurie grindžiami skirtingais požiūriais į tuos pačius objektus, kai kiekvienoje kalboje išrenkami skirtingi objekto bruožai suteikiant jam pavadinimą. Šie skirtumai taip pat priklauso nuo socialinių ir kultūrinių veiksnių bei vidinių kalbos dėsningumų. Semantiniai ryšiai tarp nagrinėjamų kalbų terminų yra gana sudėtingi. Visiškai sutampančių modelių pasitaiko retai ir daugiausia tarp pirmos grupės terminų. Metaforiniai rusų ir lietuvių kalbų terminai, anglų kalbos terminų atitikmenys, gali priklausyti tai pačiai semantinei grupei, bet konkretūs metaforiniai pavadinimai, kuriais jie remiasi, yra skirtingi. Taip pat pastebėta atvejų, kai anglų kalbos terminai, priklausantys pirmai grupei, turi atitikmenų lietuvių arba rusų kalbose, kurie atstovauja antrai leksinei-semantinei grupei, ir atvirkščiai. Metaforiniai anglų terminai, priklausantys trečiai ir ketvirtai grupėms, dažniausiai neturi atitinkamų metaforinių terminų rusų ir lietuvių kalbose, todėl nusakomi kitais būdais. Taigi neutralūs nemetaforiniai pavadinimai atrodo racionalesni ir labiau tinka terminams sudaryti rusų ir ypač lietuvių kalbose, negu emocingos metaforinės konstrukcijos, naudojamos anglų kalboje. Tai galima traktuoti kaip savitą šių kalbų bruožą. Techninių terminų modelių nesutapimas ir sudėtingi semantiniai jų ryšiai kelia sunkumų studijuojantiesiems anglų kalbą.Siūloma terminų analizė, remiantis kalbų reliatyvumo teorija, gali palengvinti specialių terminų supratimą ir vartojimą. Be to, ji leidžia besimokantiesiems geriau suprasti ne tik užsienio, bet ir gimtosios kalbos ypatumus. Techniniai terminai nagrinėjami ir kitų kalbų reliatyvumo teorijos aspektu. Analizė parodė, kad realūs objektai ne tik vadinami pagal skirtingus požymius įvairiose kalbose, bet yra ir skirtingai klasifikuojami. Pavyzdžiui, kelis anglų kalbos terminus, kurie reiškia vieną objektą, pagal skirtingas funkcijas ar požymius dažnai atitinka tik vienas lietuvių ar rusų kalbos terminas. Taigi skiriasi objektų klasifikacijos principai, anglų kalboje objektų klasifikacija yra detalesnė negu lietuvių ir rusų kalbose. Be abejo, būtų galima rasti ir priešingų atvejų, bet tam būtini išsamesni tyrimai. Siūloma metodika gali būti taikoma dėstant anglų kalbą (specialiąją), taip pat verčiant įvairius techninius tekstus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apibūdinimai; Gretinamoji analizė; Kalbų reliatyvumas; Lyginamoji analizė; Metaforiniai terminai; Panašūs ir skirtingi modeliai; Terminologija; Comparative analysis; Contrastive analysis; Description; Linguistic relativity; Metaphorical terms; Similar and different patterns; Specific characteristics; Terminology.

ENThe paper presents a comparative analysis of English metaphorical terms based on the names of the parts of the human body, plants, animals, materials, garments, etc. and their Lithuanian and Russian equivalents. The analysis is aimed at identifying their common and differing features and spotting the specific patterns of English terms presenting difficulties for speakers of Lithuanian and Russian in their comprehension, translation and usage. The analysis was made within the framework of the theory of linguistic relativity. Different approaches of the English, Lithuanian and Russian languages to classifying the objects of reality are also considered. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33956
Updated:
2018-12-17 11:54:43
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: