Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinė dimensija baudžiamojoje teisėje
Alternative Title:
Constitutional dimension in criminal law
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 53, p. 7-26
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Konstitucijos, įtvirtinančios svarbiausius teisės kūrimo principus ir įvairių teisės šakų pagrindus, įtaka baudžiamajai teisei. Reikšmingų baudžiamajai teisei Konstitucijos principų ir normų turinį savo jurisprudencijoje atskleidžia Konstitucinis Teismas. Tikrindamas įstatymų atitiktį Konstitucijai jis „išvalo“ ir baudžiamąją teisę nuo Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų. Konstitucinio Teismo jurisprudencija – Konstitucijos įtakos baudžiamojoje teisėje instrumentas. Dešimties metų Konstitucinio Teismo veiklos vienas iš rezultatų: vis labiau jaučiama Konstitucijos įtaka baudžiamosios teisės mokslui, baudžiamajam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai. Autorių nuomone, konstitucinis matmuo pamažu tampa vienu iš baudžiamosios teisės elementų, nors kol kas galima kalbėti tik apie baudžiamosios teisės konstitucionalizacijos pradžią. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstituciniai principai; Baudžiamoji teisė; Constitution; Constitutional principls; Criminal law.

ENThe article examines the influence of the Constitution, which establishes the main principles of law-making and the foundation of various branches of law, on the criminal law. The substance of the constitutional norms and principles of relevance to criminal law is revealed in the jurisprudence of the Constitutional Court. In examining the conformity of laws to the Constitution, the Constitutional Court also “purifies” criminal law from unconstitutional provisions. Therefore, the jurisprudence of the Constitutional Court is an instrument by which the Constitution influences criminal law. One of the results of the decade of the Constitutional Court’s work is the increasing influence of the Constitution on the science of criminal law, penal legal regulation and the practice of courts. In the authors’ opinion, the constitutional dimension is gradually becoming one of the elements of criminal law, although at the moment it is possible to talk only about the beginning of the constitutionalisation of criminal law.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4867
Updated:
2018-12-20 23:01:00
Metrics:
Views: 88    Downloads: 48
Export: