Konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamosios justicijos formavimuisi: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamosios justicijos formavimuisi: teorija ir praktika
Alternative Title:
Influence of constitutional jurisprudence on the formation of criminal law: theory and practice
In the Book:
Contents:
Įvadas — Precedentinės teisės reikšmė kvalifikuojant nusikalstamas veikas — Konstitucinė jurisprudencija ir baudžiamosios teisės normų taikymas — Kai kurių baudžiamosios teisės principų interpretavimas konstitucinės juripsrudencijos kontekste — Konstitucinio Teismo doktrinos interpretacija neteisėto praturtėjimo atveju — Konstitucinio Teismo doktrinos interpretacija išplėstinio turto konfiskavimo atveju — Išvados.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinis Teismas yra neabejotinas imperium summum (liet. "aukščiausioji valdžia"), kai kalbama apie kokios nors kitos, Konstitucijoje konkrečiai nurodytos, valstybės institucijos praktikos autoritetą formuojant bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų bylų nagrinėjimo praktiką.1 Konstitucinė jurisprudencija apskritai užtikrina baudžiamųjų įstatymų leidybos ir jų taikymo atitiktį Konstitucijai ir joje įtvirtintiems bendriesiems teisės principams. Šiuolaikinė teisės doktrina teigia, kad paisant šių reikalavimų ne tik užkertamas kelias valstybės savivalei baudžiamojoje justicijoje ir nustatomas vienodas matas pripažįstant asmenis nusikaltusiais ir juos baudžiant, bet ir - tai ne mažiau svarbu, užtikrinama baudžiamųjų įstatymų leidybos ir jų taikymo atitiktis Konstitucijai ir joje įtvirtintiems bendriesiems teisės principams (teisinės valstybės, humanizmo, teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, protingumo ir kt.).2. [Iš straipsnio, p. 127]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinė jurisprudencija; Konstitucinė teisė; Baudžiamoji teisė; Justicija; Konstitucionalizmas; Konstitucinis Teismas; Constitutional jurisprudence; Constitutional law; Criminal law; Justice; Constitutionalism; Constitutional Court; Lithuania.

ENThis study analyses the issues related to the impact of constitutional jurisprudence to the formation of criminal law. The author aims to show the significance of common and special legal principles, while interpreting the criminal law and qualifying criminal acts. The role of the case-law in the process of qualification of criminal acts is likewise emphasized. The study gives particular attention to the disclosure of the issues of constitutional jurisprudence and the application of legal norms of criminal law. The aspects of interpretation of particular criminal law principles in the context of constitutional jurisprudence are eventually analysed. [From the publication]

ISBN:
9789955195900
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92528
Updated:
2023-09-01 17:31:07
Metrics:
Views: 47    Downloads: 11
Export: