Nusikalstamų veikų kvalifikavimo studijų orientyrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo studijų orientyrai
Alternative Title:
Idees directrices des etudes en matiere de qualification des infractions criminelles
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 66 (1), p. 19-33
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorijos būklės ir perspektyvų Lietuvos teisininkų darbuose apžvalga. Apibūdinami šios teorijos studijų svarbos, jos šaltinių, metodų, galimybių klausimai. Atkreipiamas dėmesys j teorijos nepakankamą brandą, sietiną su įsišaknijusia tradicija, pagal kurią nusikalstamų veikų kvalifikavimas sudaro tam tikrą baudžiamosios teisės doktrinos dalį. Bandoma pagrįsti idėją, kad būtina sutelkti dėmesį j oficialių nusikalstamų veikų kvalifikavimą kaip santykiškai savarankišką reiškinį. Įtvirtinant tokį požiūrį reikia peržengti baudžiamosios teisės ribas ir kvalifikavimo fenomeną tyrinėti plačiau, atsižvelgiant j visą jam reikšmingą juridinį kontekstą. Kvalifikavimo teorija plėtotina taip, kad duotų kuo didesnę naudą kriminalinei justicijai. Todėl ji privalo būti orientuojama ne vien į baudžiamosios teisės žinių pagilinimą, bet į universalesnių ir tobulesnių kvalifikavimo rekomendacijų sistemos parengimą. Tai reikalauja įžengti j kitų teisės šakų, ypač baudžiamojo proceso, problematiką. Tokia suderinta sistema lengviau įsitvirtintų tiek įstatymuose, tiek justicijos praktikoje. [Iš leidinio]

ENThe article presents the review of theory state on classification of deeds and prospects for the work of Lithuanian lawyers. The importance of theory study, its sources, methods and opportunity issues are described. Attention is paid to scarce maturity of theory that is associated with deep-seated tradition where the classification of deeds forms a particular part of doctrine of criminal law. The attempt to justify the idea that it is necessary to focus on the classification of official criminal deeds as relatively independent phenomena is made. In order to solidify such approach, it is necessary to exceed the criminal law and to study the phenomenon of classification much wider considering its entire significant context. The theory of classification to be developed in such a way that would maximize the benefits of criminal justice. Therefore, it must be oriented not only to the deepening of knowledge on criminal law, but to the preparation of the system for more universal and improved recommendations of classification. This requires entering the issues of other branches of law, especially criminal proceedings. Such a consentaneous system would entrench in both the law and justice practice effortlessly.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18003
Updated:
2018-12-20 23:17:53
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: