Plague of locusts or manna from heaven? Recent Anglicisms in Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Plague of locusts or manna from heaven? Recent Anglicisms in Lithuanian
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2006, vol. 37, no. 4, p. 442-466
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Rusų kalba / Russian language; Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbą dabar naudoja apie 3,7 milijonai vienakalbių asmenų, kurių dauguma bus dar mokęsi rusų kalbos iki 1990 m. pradžios, kada ji mokyklose buvo privalomas dalykas. Tai pagrindinė kalba mažos, lengvai pažeidžiamos šalies, kuri nuo senų laikų buvo blaškoma svetimų politinių, ekonominių ir kultūrinių vėjų. Tokiu būdu lietuvių kalba neišvengiamai absorbavo nemažą skaičių nebaltiškų skolinių, kurie su mažesniu ar didesniu pasisekimu įsiskverbė į linksniavimais ir asmenavimais turtingą lietuvių morfologijos sistemą. Dabar, berods, neišvengiama, kad Lietuvos prisijungimas prie Europos Sąjungos prives prie vis didesnio absorbavimo nemažo skaičiaus leksinių svetimybių, dauguma jų, aišku, iš anglų kalbos. Kyla klausimas, iki kokios ribos lietuvių kalba bus atspari šiam numatomam antpuoliui. Šio straipsnio tikslas – panagrinėti, kaip giliai anglybės Lietuvoje įsiveržė iš anglų į lietuvių kalbą nuo ankstyvųjų 1990-ųjų metų ir pasvarstyti, kas dabar daroma, norint sutramdyti vis didėjančią angliškų žodžių įtaką Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skoliniai; Anglizmas; Pakaitalas; Svetimybės; Vartosena; Anglicism; Loanword; Borrowing; Replacement; Pseudo-anglicism; Usage.

ENThere are approximately 3.7 million mono-lingual people who speak the Lithuanian language, and most of whom learnt the Russian language when it was obligatory in schools until the beginning of 1990. It is the main language of a small, vulnerable country that historically has been easily subjected to alien political, economic and cultural influences. Thus, the Lithuanian language absorbed quite a few non-Aistian borrowings which more or less successfully penetrated into the Lithuanian morphology system with plenty of declensions and conjugations. Nowadays it seems unavoidable that Lithuania’s joining of the European Union will result in greater absorption of numerous lexical borrowings, most of them, certainly, from the English language. The question is: to what extent the Lithuanian language will be resistant to this anticipated invasion. The purpose of this article is to analyse how deeply Anglicisms have become embedded in the Lithuanian language since the early 1990s, and to consider what is done now[5] to terminate the increasing influence of the English language in Lithuania.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7005
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 58
Export: