Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba
Editors:
Girčienė, Jurgita, sudarymas, redaktorius [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004.
Pages:
217 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Loreta Vaicekauskienė. Teorinės svetimžodžių norminimo prielaidos. Theoretical Prerequisites of Standardising Loanwords. Summary — Rita Miliūnaitė. Skolinių vertės motyvacija. Motivation of Establishing the Value of Loanwords. Summary — Loreta Vaicekauskienė. Naujųjų svetimžodžių norminimo politika Lietuvoje 1993-1997 m. The Policy of Norm Setting of New Loanwords in Lithuania in 1993-1997. Summary — Danguolė Mikulėnienė. Skolintų atranka ir vertinimas „Kalbos patarimuose“. Selection of Loanwords and their Evaluation in KALBOS PATARIMAI. Summary — Jonas Klimavičius. Seni naujieji skoliniai. Old New Loanwords. Summary — Jurgita Girčienė. Naujųjų skolinių ir jų atitikmenų konkurencija sakytinėje vartosenoje. Competition of New Loanwords with their Native Equivalents in Spoken Lithuanian. Summary — Rita Umėžiūtė. 1990-2000 m. „Gimtosios kalbos“ rekomendacijos dėl svetimos kilmės leksikos vartojimo. Recommendations of GIMTOJI KALBA (1990-2000) on the Usage of Lexis of Foreign Origin. Summary — Vida Žilinskienė. Skolintos šaknies žodžių vartojimas dalykinio stiliaus tekstuose. Loanwords in Texts of Administrative Style in Lithuanian. Summary — Rasuolė Vladarskienė. Dėl teisės aktų vertimo. On Translations of Legal Acts. Summary — Regina Koženiauskienė. Tarptautinių žodžių vartojimas teisininkų kalboje. International Words in the Language of Lawyers. Summary — Violeta Čemiutė. Keletas pastabų dėl muzikos krypčių ir rūšių pavadinimų. On theNamesofSome Trends and Styles of Music. Summary — Laima Grumadienė. Skolinimosi pobūdis pasaulio kalbose. The Nature of Borrowing in the Languages of the World. Summary.
Keywords:
LT
Kalbos politika; Kalbų kontaktai; Pasaulio kalbos; Skoliniai; Skolinimasis; Svetimi žodžiai ir frazės.
EN
Adapted form; Borrowing; Foreign words and phrases; Language contacts; Language policy; Languages of the world; Loan words.
Summary / Abstract:

LTSkoliniai - opi pastarojo dešimtmečio lietuvių kalbos problema, kelianti susirūpinimą ne tik kalbos specialistams, bet ir visuomenei. Jai aptarti 2003 m. spalio 1 d. Lietuvių kalbos institute buvo surengta Jono Jablonskio konferencija „Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai“ (ją parėmė Atviros Lietuvos fondas). Konferencijos pranešimai ir diskusijos atskleidė ne tik temos aktualumą, bet ir požiūrių į skolinių norminimą įvairovę. Tai turėtų būti paskata ir toliau svarstyti šiuos klausimus, ieškoti geriausiai lietuvių kalbos raidą ir visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų. Atsižvelgiant į tai ir į skolinių problematikai skirtos literatūros trūkumą, nutarta pagal konferencijos pranešimus parengti straipsnius ir juos išleisti atskiru leidiniu. Mokslo darbų rinkinyje „Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba“ pateikiami ne skaityti pranešimai, o daug išsamesni jais remiantis parašyti straipsniai. Juose kalbama apie skolinių norminimo teoriją ir praktiką: žvelgiama, kaip skoliniai norminami kitose kalbose, aptariami teoriniai svetimžodžių norminimo pagrindai, svarstomi šio leksikos sluoksnio pateikimo ir vertinimo norminamuosiuose leidiniuose kriterijai, skolinių vertės motyvacija. Nemažai dėmesio skiriama naujiesiems skoliniams: pateikiama įvairių nuomonių dėl jų norminimo, nagrinėjami vadinamieji seni naujieji skoliniai, aptariami skolinių ir jų atitikmenų konkurencijos polinkiai. Keletas straipsnių skirta aptarti skoliniams (tarp jų - ir tarptautiniams žodžiams), funkcionuojantiems specifinėse vartosenos srityse - teisės aktuose, teismų oratorių kalbose, teorinėje muzikos literatūroje, dalykiniuose tekstuose.Leidinio problematika gana plati, kai kuriuose straipsniuose nagrinėjami nauji teoriniai skolinių norminimo klausimai, nauji kalbos reiškiniai, todėl natūralu, kad terminija nėra nusistovėjusi. Įvairiai vadinama svetimos kilmės leksika - skoliniais, svetimžodžiais, pabrėžiant neigiamą vertinimą - svetimybėmis. Nevienodai suprantami ir vartojami terminai - skolinio (svetimžodžio, svetimybės) atitikmuo ir pakaitas. Vienų autorių atitikmeniu laikomas bet koks vietoj skolinio teikiamas ar vartojamas lietuviškas žodis, o pakaitu - tik vartosenoje jau prigijęs, skolinį pakeitęs atitikmuo. Kitų atitikmeniu vadinamas prieš atsirandant skoliniui turėtas lietuviškas žodis, o pakaitu - naujadaras. Tokie nevienodumai vertintini kaip dalykinės metakalbos paieškos. Šio straipsnių rinkinio rengėjai tikisi, kad vienoje vietoje surinkti skolinių problematiką atskleidžiantys darbai bus naudingi visiems, susiduriantiems su šiuo reiškiniu, - ir kalbos teoretikams, ir praktikams. [Pratarmė]

ISBN:
9986668670
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85570
Updated:
2022-01-08 22:53:36
Metrics:
Views: 37
Export: