Regional development in Lithuania considering multiple objectives by the MOORA method

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Regional development in Lithuania considering multiple objectives by the MOORA method
Alternative Title:
Lietuvos regioninės plėtros daugiaaspektis vertinimas MOORA metodu
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2010, t. 16, Nr. 4, p. 613-640
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTNelygybė tarp skirtingų regionų pajamų išlyginama remiant skurdesnius regionus, t. y. dalį turtingesnių regionų pajamų pervedant skurdesniems. Tačiau tokia sistema nėra sėkmės garantas, be to, ji nepajėgi įvertinti regiono gyventojų gerovės. Plačiai žinoma tikslinės paramos sistema, kurią taiko tarptautinės organizacijos, tačiau jos galutiniai rezultatai ne visada būna akivaizdūs. Esant gerovės ekonomikai, kiekvienas individas turėtų būti patenkintas materialine gerove, sveikatos apsauga, švietimu, saugumu bei aplinkosauga. Kitaip tariant, turi būti išpildyti daugelis siekių. Tačiau šie skirtingi siekiai išreiškiami skirtingais mato vienetais. Be to, skirtingiems siekiams sulyginti pasitelkiami reikšmingumai, kurie suteikia subjektyvumo. Siekiant to išvengti, pirmenybė teikiama reitingavimo sistemą turinčiam MOORA metodui, paverčiančiam dimensinius skaičius bedimensiais. Be to, jis sukuria galimybę naudoti nesubjektyvią ekstreminio taško teoriją. Tikslai ir jų svarba yra objektyvūs, jei visos suinteresuotos pusės dėl jų sutaria. Ši teorija pritaikyta vertinant daugelį Lietuvos apskričių. Šiuo metu svarbu ne tik perskirstyti regionų pajamas, bet ir formuoti naujų statybų, turizmo vystymo, taršos mažinimo, atsinaujinančiosios energetikos nacionalinę politiką pagal Europos Komisijos programą „Vietinio užimtumo skatinimas“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėgos nutekėjimas; Ekstreminio taško teorija; MOORA; Pajamų perskirstymas; Proporcinė sistema; Regioninis vystymasis; Labor drain; MOORA (Multiple Objectives Optimization by Ratio Analysis); Ratio system; Redistribution of income; Redistribution of income labor drain; Reference point theory; Regional development; Xxxx.

ENThe inequality between the regional incomes in a nation with a developed fiscal and parafiscal regime including social security will be equilibrated automatically by transfer payments from the richer to the poorer regions. [...] Internationally a project oriented system of the international organizations is known instead of an automatic system but the final goal is not always very clear. Multiple Objectives Optimization looks more robust to obtain regional and international development. Moreover a system of transfer payments is not sufficient to measure the well being of a regional population. In the well-being economy, each individual would have to feel good concerning material wealth, health, education, all kind of security and concerning the environment. [...] However, these different multiple objectives are expressed in different units. Weights are most of the time used to equalize these different units. Introduction of weights means introduction of subjectivity. In order to avoid this dilemma, the internal mechanical solution of a ratio system, producing dimensionless numbers, is preferred: MOORA. In addition, this outcome creates the opportunity to use an additional non-subjective reference point theory. The choice and importance of the objectives is also non-subjective if all stakeholders involved come to an agreement. This theory is applied on the different counties of Lithuania. At that moment it is no more only a question of redistribution of income but also of a national policy of new constructions, of tourism development, of pollution abatement and of energy renewables, after the European Commission "related to the promotion of local employment". [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33085
Updated:
2021-04-14 15:39:55
Metrics:
Views: 24
Export: